Aktualność

Utworzono: poniedziałek, 27. Styczeń 2020 - 10:46
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27. Styczeń 2020 - 10:46

Od roku akademickiego 2019/2020 na Politechnice Poznańskiej działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Biuro we współpracy z Pełnomocnikiem rektora ds. osób niepełnosprawnych udziela wsparcia w procesie kształcenia: studentom, doktorantom, a także pracownikom z niepełnosprawnościami.

Biuro mieści się w pokoju nr 7 (budynek z zegarem) i jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzianch 8.00-12.00., nr telefonu 61 665 29 58, mail: bon@put.poznan.pl.

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych