Aktualność

Utworzono: poniedziałek, 8. Styczeń 2018 - 9:33
Ostatnia modyfikacja: piątek, 30. Marzec 2018 - 8:58

Szanowni Państwo!

Przypominam o możliwości składania wniosków o nagrodzenie w Konkursie o nagrodę Dziekana WBMiZ za wyróżniające się prace dyplomowe.

Zgłoszone do konkursu mogą być prace wykonane w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, I i II stopnia, na kierunku studiów prowadzonym na WBMiZ, złożone bez przesunięcia terminu oddania pracy, ocenione na stopień bardzo dobry.

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko autora(ów), dane kontaktowe (np. nr tel., e-mail),

- pracę dyplomową,

- opinię promotora pracy,

- opinię recenzenta pracy,

- kopię protokołu z obrony pracy dyplomowej,

- dodatkowe informacje bezpośrednio związane z pracą dyplomową (np. publikacje, referaty, zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, wzory  

  przemysłowe itd.)

Termin składania wniosków został przedłużony do dnia 17 stycznia 2018.

Wnioski należy składać w pokoju 224.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 180108093324_151217_regulamin.pdf1.5 MB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych