Aktualności

Utworzono: 20.09.23 09:53
Ostatnia modyfikacja: 20.09.23 09:53

Szanowni Studenci

 

w zał. zamieszczamy podział na grupy dziekańskie dla studentów I roku studiów stacjonarnych.

Pliki:
mgr Kamila Czerniak
kierownik administracyjny wydziału
Utworzono: 20.09.02 12:05
Ostatnia modyfikacja: 20.09.16 11:55
  • SPOTKANIA ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW I ROKU

W dniu 1 października odbędą się spotkania organizacyjne dla studentów I roku ( obecność obowiązkowa) według poniższego harmonogramu:

Kierunek:

 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  sala CW2 ( Centrum Wykładowe  ul. Piotrowo 2)

godz. 8.00 – nazwiska A-J

godz. 9.15 – nazwiska K-P

godz. 10.30 – nazwiska R-Ż

Kierunek:

MECHATRONIKA

 sala CW2 (Centrum Wykładowe  ul. Piotrowo 2)

godz. 11.45 – nazwiska A-J

godz. 13.00- nazwiska K-Ż

 

Kierunek:

 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 sala CW7 (Centrum Wykładowe  ul. Piotrowo 2)

godz. 8.30 – nazwiska A-J

godz.  9.45 – nazwiska K- P

godz. 11.00.- nazwiska R-Ż

kierunek:

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 sala CW7  (Centrum Wykładowe  ul. Piotrowo 2)

godz. 12.15

Podział na grupy dziekańskie zostanie  opublikowany w przyszłym tygodniu na stronie Wydziału Inżynierii Mechanicznej http://www.wim.put.poznan.pl/

 

  • LEGITYMACJA STUDENCKA

Dowód wpłaty w wysokości 22,00 PLN za ELS należy przesłać w terminie do 11 września 2020 r.   na adres mailowy:

Kierunek:

  • Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM)
  • Inżynieria Biomedyczna (IBM)

ewa.szymanska@put.poznan.pl

Kierunek:

  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  (ZiIP)
  • Mechatronika (MCHTR)

agnieszka.checinska@put.poznan.pl

 

Dane do przelewu:

Wydział Inżynierii Mechanicznej pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań

87 1090 1362 0000 0001 0343 7670

Kwota: 22,00 PLN

Tytułem: ELS wpisać odpowiedni kierunek <imię i nazwisko>

  np. ELS  MiBM  Jan Kowalski

Uwaga: Osoby, które posiadają ELS wystawioną przez Politechnikę Poznańską, proszone są o wstrzymanie się  z wnoszeniem opłaty i kontakt z dziekanatem na ww. adres e-mail.

mgr Kamila Czerniak
kierownik administracyjny wydziału
Utworzono: 20.09.22 07:52
Ostatnia modyfikacja: 20.09.24 08:18

W ramach XI konkursu Programu LIDER finansowanie otrzymało 60 projektów wyłonionych na podstawie listy rankingowej. Jeden z dwóch projektów z Politechniki Poznańskiej zakwalifikowanych do finansowania pochodzi z Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Kierownik projektu - dr inż. Jan Górecki - Instytut Konstrukcji Maszyn.

Członkowie zespołu: mgr inż. Aleksandra Biszczanik, mgr inż. Dominik Wojtkowiak, mgr inż. Krzysztof Wałęsa.

Tytuł wniosku - "Opracowanie innowacyjnej metody wykorzystującej technikę ewolucyjną do projektowania matryc kształtujących stosowanych w procesie wytłaczania skrystalizowanego CO2 w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i surowca".

Serdeczne gratulacje!

 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/lider/lider-xi-edycja/aktualnosci/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/program-lider-rozstrzygniecie-xi-edycji-konkursu-64847/

 

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.09.01 11:59
Ostatnia modyfikacja: 20.09.01 11:59

W załączeniu informacja dotycząca stypendiów DAAD - Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej łączącej ludzi i świat nauki oraz wspierającej międzynarodową wymianę akademicką.

 

 

Pliki:
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.08.31 10:32
Ostatnia modyfikacja: 20.08.31 10:32

W załączeniu informacja dotycząca nowej struktury Wydziału Inżynierii Mechanicznej obowiązującej od dnia 1 września br.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.08.31 07:18
Ostatnia modyfikacja: 20.08.31 07:18

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor – elekt Politechniki Poznańskiej, wybrany na Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych kadencji 2020-2024.

https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/prof-dr-hab-inz-teofil-jesionows...

Serdeczne gratulacje!

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.08.28 10:06
Ostatnia modyfikacja: 20.08.28 10:06

W załączeniu ogłoszenie dotyczące egzaminu poprawkowego z języków obcych - studia stacjonare.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: 20.07.02 14:25
Ostatnia modyfikacja: 20.07.02 14:28

Zgodnie z Zarządzeniem nr 29 Rektora Politechniki Poznańskiej1 z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej egzamin z języka obcego w sesji letniej 2019/2020 będzie miał formę egzaminu ustnego. Układ i treść egzaminu ustnego odpowiada sprawdzeniu zrealizowanych efektów kształcenia lektoratu.

mgr Kamila Czerniak
kierownik administracyjny wydziału