Aktualności

Utworzono: środa, 2. Sierpień 2017 - 18:19
Ostatnia modyfikacja: środa, 2. Sierpień 2017 - 18:19

UWAGA!!!

Kandydaci na studia doktoranckie proszeni są o składanie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do dnia 25 sierpnia br. w dziekanacie studiów stacjonarnych - pokój 214.

Od 28 sierpnia do 8 września br. dokumenty będą przyjmowane, jak podano wcześniej w ogłoszeniu - w pokoju 209.

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: piątek, 28. Lipiec 2017 - 8:32
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28. Lipiec 2017 - 8:34

Rekrutacja na studia niestacjonarne I i II stopnia rozpoczęta!!!

http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/rekrutacja-krok-po-kroku-i-st

HARMONOGRAM REKRUTACJI

25.07.2017 r.  - rozpoczęcie elektronicznej rejestracji kandydatów

12.09.2017 r. - koniec elektronicznej rejestracji kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych

14.09.2017 r. – rozmowy kwalifikacyjne – TYLKO kandydaci na studia II stopnia!

Rozmowy odbędą się przy ul. Piotrowo 3 – budynek z zegarem w godzinach 9:00 – 13:00

MiBM – sala 429

MCH – sala 430

ZiIP – sala 208

15.09.2017 r. - udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji

do 20.09.2017 r. do godz. 13.00 - ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów dla osób zakwalifikowanych lub rezerwowych, pod rygorem nieprzyjęcia na studia

Komplet dokumentów należy złożyć w terminie 15 – 20 września br. w Centrum Dydaktycznym Wydziału Technologii Chemicznej
(ul. Berdychowo 4)  

21.09.2017 r. - publikacja I list przyjętych na studia

12.10.2017 r.  - rozpatrzenie odwołań przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 26. Kwiecień 2017 - 9:45
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28. Lipiec 2017 - 8:32

W związku z § 1 ust. 3 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/22/2016) została powołana Centralna Komisja ds. Miejsc w Domach Studenckich (CKMDS).

W związku z powyższym zmienia się procedura składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej.
Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim studenci składają w Zintegrowanym Centrum Obsługi PP ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem).

W załączeniu szczegółowy Tryb przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2017/2018.

mgr inż. Irena Heimrath
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: piątek, 14. Kwiecień 2017 - 10:25
Ostatnia modyfikacja: środa, 2. Sierpień 2017 - 18:26

Rekrutacja na studia doktoranckie - Wydział Budowy Maszyn i Zarzązdania.

Kandydaci na studia doktoranckie proszeni są o składanie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych do dnia 25 sierpnia br. w dziekanacie studiów stacjonarnych - pokój 214.

Od 28 sierpnia do 8 września br. dokumenty będą przyjmowane, jak podano wcześniej w ogłoszeniu - w pokoju 209.

Pliki:
ZałącznikWielkość
PDF icon 170510081316_ogloszenie_rekrutacja_1.pdf386.77 KB
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 26. Kwiecień 2017 - 11:34
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28. Lipiec 2017 - 8:32

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Fizyki Technicznej oraz Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ogłaszają rekrutację na INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (ISD) NAUKA o MATERIAŁACH (NoM) w roku akademickim 2017/2018.

Pliki:
mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 28. Czerwiec 2017 - 7:54
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28. Lipiec 2017 - 8:32

Wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na rok akademicki 2017/2018.

Studenci:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Doktoranci:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Termin dostarczenia wniosków, zgodnie z harmonogramem posiedzeń RW - do 13.09.2017 r.

Wnioski należy składać w dziekanacie WBMiZ.

 

mgr Beata Czerkas
specjalista ds. administracyjnych
Utworzono: środa, 22. Marzec 2017 - 11:04
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28. Lipiec 2017 - 8:32

Szanowni Państwo!

Zapraszam do udziału w VI Konferencji Naukowej „Innovations in Biomedical Engineering – IiBE’2017” (www.iibe.pl), która odbędzie się w dniach 19 ÷ 20.10.2017 r. w Zabrzu. Konferencja organizowana jest przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej. Zgłoszone i zaakceptowane prace (8 str.) zostaną opublikowane w monografii „Innovations in Biomedical Engineering” wydanej przez wydawnictwo Springer.

W ramach konferencji organizowany jest również konkurs „Innowator Inżynierii Biomedycznej”. Jego celem jest pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez zgłaszanie pomysłów o dużym potencjale komercyjnym w obszarze technologii medycznych. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.iibe.pl.

Marek Gzik

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

 

mgr Kamila Czerniak
specjalista ds. administracyjnych i finansowych
Utworzono: środa, 4. Styczeń 2017 - 11:02
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28. Lipiec 2017 - 8:32

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2017 r. wszystkie sprawy związane z kształceniem i stypendiami dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (sem. 6 i 7 I stopnia oraz sem. 1-3 II stopnia) zostały przeniesione do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych pok. 213.

INFORMACJA NIE DOTYCZY STUDENTÓW Z PROGRAMU ERASMUS+ (obcokrajowców)

inż. Aneta Kawa
specjalista ds. administracyjnych