Postępowania awansowe: Doktoraty

mgr inż. Maria Nienartowicz
Modelowanie i analiza MES właściwości dynamicznych materiałów kompozytowych termicznie optymalnych
Modelling and FEM analysis of dynamic properties of thermally optimal composite

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, mechanika

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Stręk, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, Politechnika Łódzka Recenzja
prof. dr hab. Andrzej Radowicz, Politechnika Świętokrzyska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 3. Lipiec 2015
mgr inż. Grzegorz Pittner
Redukcja drgań elementów pralki w fazie wirowania z zastosowaniem tłumików wyłączalnych
Vibration Reduction of Washing Machine Parts During Spinning Phase Using Switchable Dampers

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Buśkiewicz, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski, Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Maciej Tabaszewski, Politechnika Poznańska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 24. Kwiecień 2015
mgr inż. Mateusz Barczewski
Analiza niestabilności przepływu stopionego polietylenu w trakcie wytłaczania
The analysis of polyethylene extrusion melt flow instabilities

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. dr hab. inż. Ryszard Steller, Politechnika Wrocławska

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 27. Marzec 2015
mgr inż. Szymon Wojciechowski
Siły w procesie skrawania frezem kulistym zahartowanej stali
Cutting forces during ball end milling of hardened steel

Dziedzina, dyscyplina:
nauki techniczne, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Twardowski, Politechnika Poznańska
Promotor pomocniczy:
dr inż. Damian Przestacki, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL
Streszczenie: EN

Recenzenci:
dr hab. inż. Bartosz Powałka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Recenzja
dr hab. inż. Andrzej Sokołowski, Politechnika Śląska w Gliwicach Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 6. luty 2015
mgr inż. Jacek Andrzejewski
Przetwórstwo i właściwości jednopolimerowych kompozytów poliestrowych
Manufacturing and properties of polyester single - polymer composites

Dziedzina, dyscyplina:
nauki techniczne, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Marek Szostak, Politechnika Poznańska

Streszczenie: PL_EN

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marek Bieliński, Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy Recenzja
prof. dr hab. inż. Józef Koszkul, Politechnika Częstochowska Recenzja

Ogłoszenie o publicznej obronie pracy doktorskiej

Data nadania stopnia:
piątek, 19. Grudzień 2014
mgr inż. Dominik Rybarczyk
Badanie napędu elektrohydraulicznego z zaworem proporcjonalnym sterowanym silnikiem synchronicznym
Research of electrohydraulic drive with a proportional valve controlled by synchronous motor

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Milecki, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
prof. dr hab. inż. Andrzej Ławniczak, em. Politechnika Poznańska


Data nadania stopnia:
piątek, 28. Listopad 2014
mgr inż. Andrzej Miklaszewski
Modyfikacja warstwy wierzchniej tytanu metodą stopowania plazmowego do zastosowań medycznych
Titanium surface layer modification by plasma alloying method for medical application

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, inżynieria materiałowa

Promotor:
prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, Politechnika Poznańska


Data nadania stopnia:
piątek, 26. Wrzesień 2014
mgr inż. Marta Grabowska
Ocena dojrzałości procesów zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym z zastosowaniem analizy kosztów jakości
Assessment of the maturity of management processes in production company using quality costs analysis

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. inż. Edward Pająk, Politechnika Poznańska


Data nadania stopnia:
wtorek, 1. Lipiec 2014
mgr inż. Lidia Marciniak - Podsadna
Metodyka badania dokładności optycznych skanerów współrzędnościowych
Methodology of accuracy inspection regarding optical coordinate scanners

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Michał Wieczorowski, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
dr hab. inż. Anna Zawada - Tomkiewicz, Politechnika Koszalińska
dr hab. inż. Czesław Jermak, Politechnika Poznańska


Data nadania stopnia:
wtorek, 1. Lipiec 2014
mgr inż. Radosław Wichniarek
Badania wskaźników techniczno – ekonomicznych wyrobów wykonywanych przyrostowo
Study of technical and economical evaluation coefficients of additively manufactured products

Dziedzina, dyscyplina:
nauk technicznych, budowa i eksploatacja maszyn

Promotor:
dr hab. inż. Edward Pająk, Politechnika PoznańskaRecenzenci:
prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Olaf Ciszak, Politechnika Poznańska


Data nadania stopnia:
wtorek, 1. Lipiec 2014

Strony