Galeria

Pracownicy Wydziału Inżynierii Mechanicznej z Instytutu Konstrukcji Maszyn otrzymali złoty i platynowy medal na International Invention and Trade Expo 2020 (ITE) w Londynie

Targi ITE stanowią międzynarodową platformę wymiany naukowej oraz gospodarczej dla wynalazców zainteresowanych kontaktem z brokerami innowacji i przedsiębiorcami w celu transferu technologii, komercjalizacji innowacyjnych produktów, technologii i usług. ITE Londyn gromadzą przedstawicieli z ponad 20 krajów świata pochodzących ze wszystkich kontynentów.

Podczas targów wynalazki i innowacje są oceniane przez   międzynarodowe  jury. Wiodącym kryterium oceny zgłaszanych do konkursu innowacyjnych rozwiązań jest  przewidywany  wkład  w rozwój  międzynarodowej  gospodarki, a  także  perspektywa wdrażania projektów w życie. Wynalazek autorów z Politechniki Poznańskiej konkurował w kategorii „Przemysł (urządzenia przemysłowe, inżynieria, metalurgia, elektryczność i elektronika, energetyka, przemysł tekstylny, budownictwo)”. Osiągnął on w niej najwyższą nagrodę medal złoty, a ponadto wysoka ocena jury przyczyniła się do przyznania specjalnego wyróżnienia medalem platynowym.

 

Nagrody przyznano za „Układ sterowania prędkością obrotową napędu rębaka do drewna z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym”. Wynalazek znajduje zastosowanie we wszystkich maszynach napędzanych silnikami spalinowymi których charakter pracy pod obciążeniem jest okresowo-zmienny. W prezentacji przedstawiono go w zastosowaniu do rębaka do drewna, wykorzystywanego na terenach zurbanizowanych do obsługi miejskich terenów zielonych. Opracowane rozwiązanie ogranicza szkodliwe oddziaływanie maszyn na środowisko oraz obniża koszty eksploatacji.

 


Na zdjęciu od lewej Bartosz Wieczorek, Łukasz Warguła, Mateusz Kukla, Piotr Krawiec