Galeria

Uczniowie Technikum Elektroniczno-Mechanicznego odwiedzili Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Dnia 30 marca gościliśmy uczniów Technikum Elektroniczno-Mechanicznego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu .

Zebranych w Sali Rady Wydziału powitała prodziekan ds. rozwoju WBMiZ - dr inż. Ewa Dostatni, a nasze niezawodne studentki Dominika Warlikowska i Zuzanna Wojciechowska przedstawiły krótką prezentację, która wyjaśniła dlaczego warto studiować na naszym wydziale.

Uczniowie zwiedzili Laboratorium Rapid Prototyping, gdzie zaprezentowano im dostępne w Laboratorium Szybkiego Wytwarzania metody wytwarzania oraz pokazano przykładowe wyroby wytworzone metodami FDM, 3DP oraz VC. Następnie udali się do Laboratorium Virtual Reality, gdzie otrzymali kilka podstawowych informacji o technikach rzeczywistości wirtualnej. Mogli zobaczyć stereoskopową projekcję 3D, urządzenia haptyczne, hełm wirtualny z systemem śledzenia oraz stół dotykowy. Zapoznali się z: aplikacją studencką: interaktywne modele urządzeń mechanicznych, interaktywny model ciała ludzkiego, aplikacją komercyjną i naukową – prezenter mebli, wirtualny robot oraz aplikacją demonstracyjną na hełm i urządzenia haptyczne.

W Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii mieli możliwość zwiedzenia Laboratorium mechatroniki (prezentacja stanowiska automatyzacji i robotyzacji produkcji), Laboratorium ekonomii i organizacji reklamy (prezentacja stanowiska do eyetracking) oraz Laboratorium informatyki ( prezentacja stanowiska drukarki 3D oraz stanowiska spawania światłowodów).


Powitanie zebranychskupieni uczniowie :-)

Dominika Warlikowska i Zuzanna WojciechowskaRapid PrototypingVirtual Reality