Galeria

Patronacka wizyta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie

Dnia 9 kwietnia udaliśmy się z wizytą do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie objętym patronatem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Zgromadzeni na auli uczniowie, przedstawiciele przemysłu, dyrektor szkoły -  mgr Arleta Adamczak-Puk oraz grono pedagogiczne wysłuchali wystąpienia dziekana WBMiZ dra hab. inż. Olafa Ciszaka, który krótko przedstawił specyfikę wydziału. Zebrani mogli też obejrzeć filmy zachęcające do studiwania na Politechnice Poznańskiej.

Zainteresowani uczniowie dowiedzieli się na czym polega rekrutacja na naszej uczelni i jakie kierunki kształcenia nasz wydział może im zaoferować.

Niezwykle miła atmosfera panująca podczas całego spotkania została wzmocniona obiadem i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów Technikum Gastronomicznego :-)

Mamy nadzieję na owocną współpracę, której efektem końcowym będą zmotywowani i "głodni wiedzy" potencjalni studenci naszego wydziału!


dziekan WBMiZ dr hab. inż. Olaf Ciszak i dyrektor ZSP W Nietążkowie mgr Arleta Adamczak-Puk

uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie

wystąpienie dziekana WBMiZ dra hab. inż. Olafa Ciszaka

uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie

koordynator projektu mgr inż. Tadeusz Chwalczuk i dyrektor ZSP W Nietążkowie mgr Arleta Adamczak-Puk

słodki poczęstunek - "wydziałowe krówki"

"szkolny fotograf" :-)

uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie

stoisko WBMiZ

od lewej: mgr Barbara Szumacher, dr hab. inż. Olaf Ciszak, mgr Beata Czerkas, mgr Arleta Adamczak-Puk