Galeria

Jakub i Damian promocyjnie w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku

Dnia 10 marca 2016 roku dwóch studentów kierunku inżynieria biomedyczna : inż. Damian Żabiński i Jakub Otworowski przeprowadzili w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku akcję promocji wydziału połączoną z prezentacją kierunku Inżynieria Biomedyczna.

 Prezentacja została przeprowadzona dla czterech klas były to 3 klasy trzecie technikum: teleinformatyczna, mechatroniczna i elektryczna oraz jedna klasa druga technikum -  elektryczna.

Podczas prezentacji wyświetlany był film promujący Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania oraz prezentacja na temat Inżynierii Biomedycznej.

Następnie kilku ochotników spośród uczniów każdej z grup brało udział w próbach uruchomienia silnika DC przy pomocy sygnału EMG wykorzystując układ stworzony przez inż. Marka Piotrowskiego oraz inż. Damiana Żabińskiego. Następnie uczniowie każdej z klas byli dzieleni na dwie grupy i w ramach konkursu mieli za zadanie zbudować jak najwyższą konstrukcję przy użyciu pianek i makaronu. Na zwycięzców czekały nagrody w postaci gadżetów z logiem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Akcja promocyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Uczniowie chętnie brali udział w prezentacji oraz zadawali pytania. Szczególnie zainteresowani okazali się członkowie istniejącego w szkole kółka technicznego .