Galeria

Wizyta delegacji z Guilin University of Technology (Chiny)

29 listopada br. Politechnikę Poznańską odwiedziła delegacja z Guilin University of Technology  (Chiny) w składzie:

  • WANG Dunqiu, Vice President
  • WANG Linjiang, Director (Key Lab of New Processing Technology for Nonferrous Metals & Materials)
  • XIONG Bin, Dean (College of Earth Sciences)
  • LI Jingwen, Director (Department of Infrastructure and Construction)
  • MA Binbin, Vice Dean (College of International Education)

Spotkanie miało miejsce w Centrum Wykładowym PP, Uczelnię reprezentowali:

  • prof. dr hab. inż.  Teofil Jesionowski (Prorektor ds. Edukacji Ustawicznej)
  • dr hab. inż. Olaf Ciszak (Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania)
  • dr inż. Magdalena Grygorowicz (Prodziekan Wydziału Budowy Maszyn I Zarządzania)
  • dr hab. inż. Mariusz Ślachciński (Prodziekan Wydziału Technologii Chemicznej)            
  • mgr inż. Anna Wolnowska (pracownik Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej)

Po ogólnej prezentacji Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, a następnie bardziej szczegółowych Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP oraz Wydziału  Technologii Chemicznej PP, miało miejsce zwiedzanie laboratoriów Wydziału Technologii Chemicznej.

Strona chińska zaznaczyła, że w pierwszej kolejności jest zainteresowana exchange programme oraz summer school, a następnie joint degree programme i prowadzeniem wspólnych badań naukowych. Wizyta zaowocowała podpisaniem Memorandum of Understanding.