Galeria

Rada Przemysłu

Dnia 1 grudnia b.r. odbyło się spotkanie powołanej 26 listopada 2015 roku przy Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Rady Przemysłu.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele 23 firm, Władze Wydziału oraz Kierownictwo Instytutów.

Dziekan WBMiZ dr hab. inż. Olaf Ciszak zaprezentował wydział akcentując jego ostatnie osiągnięcia, przypomniał skład wiceprzewodniczących reprezentujących w radzie profile działalności związane z kierunkami studiów, opowiedział o kształceniu praktycznym na wydziale (studia dualne) oraz o ostatnich osiągnięciach naszych studentów.

Na koniec otwarta została dyskusja podczas której wymieniano doświadczenia i poglądy na temat potrzeb i oczekiwań pomiędzy wydziałem a przemysłem.