Galeria

Wizyta przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania

23 lutego br. gościliśmy na naszym wydziale delegację z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: dr hab. Mariolę Pawlaczyk, prof. UM, dr Mirosławę Cylkowską-Nowak, dr hab. Jakuba Żurawskiego, dr hab. Tomasza Piotrowskiego, dr Sławomira Tobisa.

Zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić laboratoria: Wirtualnej Rzeczywistości, Szybkiego Wytwarzania, Biomechaniki, Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej oraz Optroniki.

W Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości zapoznali się z prowadzonymi w Katedrze Zarządzania i Inżynierii Produkcji pracami mającymi na celu zwiększenie poziomu immersji w wirtualnym środowisku. Zaprezentowane zostały prace studenckie, w których stosowane są urządzenia haptyczne, hełmy oraz systemy śledzenia pozycji  i orientacji. Zaprezentowano między innymi ciągle rozwijane aplikacje terapeutyczne przeznaczone do leczenia fobii przestrzennych, aplikację rzeczywistości rozszerzonej przeznaczoną do nauki anatomii oraz szkoleniowe aplikacje rzeczywistości wirtualnej mające na celu przeszkolenie z zakresu wykonywania określonych procedur medycznych. 

w Laboratorium Szybkiego Wytwarzania Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji zapoznali się z różnymi metodami wytwarzania przyrostowego (druk 3D) w zastosowaniach medycznych. Z zainteresowaniem obejrzeli najciekawsze prace dyplomowe studentów Inżynierii Biomedycznej (protezy rąk i nóg, ortezy, pomoce śródoperacyjne), wymienili uwagi z opiekunami laboratorium oraz zadeklarowali chęć podjęcia współpracy.

W Laboratorium Biomechaniki dr Tomasz Walczak oraz inż. Martyna Michałowska opowiedzieli o dostępnym oprogramowaniu (MIMICS, SolidWorks, Matlab, Comsol) oraz sprzęcie (system analizy ruchu BTS Smart, zestaw EMG Noraxon). Ponadto krótko opisali prowadzone w laboratorium badania dotyczące analizy chodu oraz biomechanicznej sprawności pacjentów po przebytych chorobach (np. udaru niedokrwiennego mózgu), projektowania ortez oraz implantów, oceny ryzyka odniesienia kontuzji na podstawie badań izokinetycznych u zawodowych sportowców. Po krótkiej prezentacji odpowiedzieli na liczne pytania dotyczące możliwości zastosowań sprzętu i oprogramowania oraz rozszerzenia badań na inne obszary.

Goście z Uniwersytetu Medycznego odwiedzili również laboratorium współrzędnościowej techniki pomiarowej. Mogli zapoznać się z realizowanymi pomiarami topografii powierzchni m.in. skóry ludzkiej. Następnie zaprezentowano stykowe i optyczne urządzenia współrzędnościowe używane do pomiaru m.in. kości czy precyzyjnej inspekcji główek endoprotez. Ostatnim etapem była wizyta w laboratorium tomografii komputerowej. gdzie prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski i dr inż. Bartosz Gapiński zaprezentowali jedyne w Wielkopolsce pomiarowy tomograf komputerowy. Jest to urządzenie pozwalające na obrazowanie struktury zewnętrznej i wewnętrznej obiektów wykonanych z dowolnych materiałów i z dokładnościami nieosiągalnymi dla tomografów medycznych.

W laboratorium optroniki przedstawiono możliwości bezstykowych optycznych badań o nieniszczącym charakterze, bez konieczności stosowania jakichkolwiek znaczników chemicznych, fizycznych lub biologicznych, przy jednoczesnym uzyskiwaniu bardzo dużej, nanometrycznej zdolności rozdzielczej, wykonywane w czasie rzeczywistym. Zademonstrowano cyfrowy transmisyjny mikroskop holograficzny DHM T1000 oraz zbudowane w ZMiSP przenośne stanowisko z interferometrem Macha-Zehndera. Ponadto omówiono tematykę naukową i dydaktyczną w dziedzinie inżynierii biomedycznej, spirometrii i laseroterapii. Zaprezentowano laser Polaris II do biostymulacji laserowej oraz unikatowe stanowisko do badań właściwości mechanicznych układu oddechowego.
Serdeczne podziękowania za przygotowanie spotkań w poszczególnych laboratoriach dla: dra inż. Filipa Górskiego, mgra inż. Wiesława Kuczko, dra Tomasza Walczaka, inż. Martyny Michałowskiej, prof. dra hab. inż. Michała Wieczorowskiego, dra inż. Bartosza Gapińskiego, prof. dr hab. Ewy Stachowskiej, dra inż. Dawida Kucharskiego.