Galeria

Inż. Emila Krok stypendystką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD

Pani inż. Emilia Krok, absolwentka studiów I stopnia Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania otrzymała stypendium Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD na pobyt studyjny w ramach studiów magisterskich na uczelni Technische Universität Dresden na kierunku Molecular Bioengineering w Centrum Biotechnologii BIOTEC. W swojej pracy magisterskiej realizowanej w Dreźnie zamierza zająć się tematem materiałów ksenogennych w procesie osteointegracji kości i implantów w leczeniu implantologicznym skrzywień kręgosłupa.

Serdeczne gratulacje !!!