Galeria

Studenci inżynierii biomedycznej z wizytą w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

17 maja studenci inżynierii biomedycznej II stopnia odwiedzili Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Na miejscu prof. dr hab. Zbigniew Nawrat wygłosił wykład dotyczący polskiego programu sztucznego serca oraz robota medycznego Robin Hearts. Następnie studenci mieli możliwość zapoznania się z działaniem narzędzi laparoskopowych a także symulacjami operacji przy użyciu robota Robin Hearts. Można było także dokładnie zobaczyć różne wersje sztucznych zastawek i komór serca .