Galeria

Jubileusz 90-lecia – doc. dr inż. Stanisław Poloszyk – Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać”.
(Terry Pratchett)

 

Doc. Dr inż. Stanisław Poloszyk

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej w 1950 roku. Doktoryzował się na tym wydziale w 1973 roku. W latach 1964-1988 był kierownikiem Zakładu Aparatury Naukowej PANID, a w latach 1974-1981 zastępcą dyrektora Instytutu Elektroniki PP.
Zajmuje się konstrukcją i technologią elektronicznej aparatury pomiarowej oraz jej aplikacjami ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki termowizyjnej. Jest autorem i współautorem 1 monografii, 64 publikacji, twórcą i współtwórcą 10 patentów i wzorów użytkowych, 60 wdrożonych elektronicznych przyrządów pomiarowych, w tym 6 systemów termowizyjnych. Odbył staże naukowe w uczelniach w Danii, Niemczech oraz na Węgrzech.
Członkostwo: Komisja Cybernetyki Technicznej PAN Oddział w Poznaniu, Sekcja Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN, Sekcja Kształcenia Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN. Polski Komitet Optoelektroniki SEP, członek honorowy MATE sekcji THERMO Węgry.