Galeria

Prezentacja efektów semestralnej pracy projektowej - "Praca przejściowa"

W dniu 05.06.2018 r. studenci II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji specjalności Informatyzacja Produkcji zaprezentowali efekty semestralnej pracy projektowej z przedmiotu Praca przejściowa.

W tym roku realizowane były równocześnie dwa projekty w firmie MODERTANS Poznań Sp. z o.o oraz BMM Sp. z o.o. W spotkaniu podsumowującym wzięli udział przedstawiciele firmy MODERTRANS Poznań Pan Jarosław Bakinowski - Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Cholewa - Kierownik Działu Logistyki, przedstawiciele firmy BMM Pan Tadeusz Rosiński – Dyrektor Produkcji oraz Pan Daniel Mankiewicz. Ze strony Politechniki Poznańskiej Pan Jan Uniejewski, Prodziekan WBMiZ oraz Ewa Dostatni i Przemysław Zawadzki opiekunowie projektu.

W firmie MODERTRANS Poznań celem projektu było opracowanie  koncepcji usprawnienia procesów dotyczących wewnętrznych zamówień magazynowych. W firmie BMM studenci opracowywali projekt dotyczący usprawnienia procesów w obszarze gospodarki narzędziowej. W projektach wzięło udział łącznie 28. studentów. Opiekunem projektu ze strony przedsiębiorstwa MODERTRANS Poznań był Pan Krzysztof Cholewa, a BMMM Pan Daniel Mankiewicz. W ramach prac wykonano analizę stanu obecnego przedsiębiorstw, zdefiniowano procesy wymagające usprawnień oraz zaproponowano rozwiązania poprawiające organizację pracy w w/w obszarach.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie stwierdzili, że taka forma prowadzenia zajęć w ramach Pracy przejściowej okazała się bardzo satysfakcjonująca zarówno dla przedsiębiorstw jak i studentów. Przedsiębiorstwa otrzymały materiały, które mogą wykorzystać podczas usprawnienia procesów, natomiast studenci zastosowali wiedzę teoretyczną zdobytą podczas studiów do rozwiązania rzeczywistych problemów występujących w przedsiębiorstwie.

 

 

 

 

 


dr inż. Ewa Dostatni