Galeria

Akademia Natryskiwania Cieplnego

Dnia 7 czerwca 2018 roku odbyło się sympozjum pod nazwą Akademia Natryskiwania Cieplnego ( ANC ). Organizatorem sympozjum była Politechnika Poznańska oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. ANC odbyła się w czasie trwania i na terenie targów ITM Polska 2018 Poznań.

Celem ANC jest wykazanie efektów współpracy powstałej w wyniku transferu wiedzy nauka-przemysł oraz nowości i osiągnięć w zakresie tematyki dotyczącej natryskiwania cieplnego. Spośród wygłoszonych w czasie ANC referatów, 30 % stanowiły referaty naukowe, a prelegentami pozostałych wystąpień byli przedstawiciele instytucji przemysłowych. Natryskiwanie cieplne odkrywane jest aplikacyjnie w coraz większej ilości aspektów przemysłowych, w niektórych przypadkach, również jako alternatywa napawania. Nowoczesne materiały powłokowe, jak i możliwość redukcji ilości wprowadzonego ciepła i brak wymieszania z podłożem decydują o wszechstronności i nowoczesnych zastosowaniach powłok w ciągle rosnącej liczbie rozwiązań przemysłowych.

Podczas ANC mogliśmy wysłuchać referatu dra inż. Artura Wypycha z Politechniki Poznańskiej o użytkowych powłokach natryskiwanych cieplnie jako alternatywnych rozwiązaniach w zabezpieczaniu powierzchni roboczych części maszyn.

Wśród zaproszonych gości m.in., dr inż. Leszek Łatka z Politechniki Wrocławskiej przedstawił wyniki prac badawczych przeprowadzonych nad natryskiwaniem plazmowym z zawiesin submikrometrycznych i nanometrycznych proszków ceramicznych.

Reprezentujący firmę FANUC POLKSA, mgr inż. Dariusz Wabik poprowadził nas „Od wizji do optymalnych powłok – możliwość zastosowania robotów przemysłowych FANUC w procesach natryskiwania cieplnego”, a prezes firmy CERTECH Sp. z o.o., mgr inż. Grzegorz Więcław przedstawił osiągnięcia w zakresie powłok natryskiwanych cieplnie w aplikacjach przemysłowych. Mgr inż. Ryszard Grzelka przedstawił  „Aplikacje przemysłowe powłok natryskiwanych cieplnie” realizowane w firmie Plasma SYSTEM, a mgr inż. Andrzej Radziszewski, właściciel firmy RESURS zaprezentował „Techniki nakładania powłok eksploatacyjnych i regeneracyjnych na nowe i użytkowane elementy urządzeń przemysłowych”. Firmę Elkrem Sp. z o.o. reprezentował mgr inż. Andrzej Raczkowski, który przedstawił „Uszlachetnianie powierzchni detali ze stali konstrukcyjnych metodą natryskiwania płomieniowego”. Wszystkie referaty wywołały duże zainteresowanie wśród prawie 100 słuchaczy, w gronie których byli przedstawiciele środowiska naukowego, eksperci, przemysłowcy, inspektorzy i studenci.

 Inicjatorem pierwszej edycji ANC był dr inż. Artur Wypych z Laboratorium Spawalnictwa na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
dr inż. Artur Wypych