Galeria

Posiedzenie Komitetu Technicznego ISO TC 213

W dniach 17 – 28 września br. w gmachu Centrum Mechatroniki odbyło się posiedzenie Komitetu Technicznego ISO TC 213.

Członkowie wszystkich grup roboczych liczyli  łącznie ponad 100 osób (w tym 4 z Polski).

Oprócz delegacji z Polski, mieliśmy przyjemność gościć  specjalistów m.in. z USA, Japonii, Chin, Niemiec, Francji, Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii i – po raz pierwszy w historii – Etiopii.

W czasie posiedzenia odbyło się 48 sesji w grupach roboczych i 1 sesja plenarna.

Cztery sesje miały formę telekonferencji z delegatami, którzy nie mieli możliwości osobiście uczestniczyć w wydarzeniu.

Efektem spotkania są nowe normy z dziedziny metrologii i tolerancji, modyfikacje norm istniejących i propozycje pracy nad nowymi obszarami standaryzacji.

Uzgodniono również wspólne prace badawcze, których efektem mają być ustalenia pod nowe normy.

W ramach rezolucji końcowych delegaci podziękowali Wydziałowi Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz Instytutowi Technologii Mechanicznej naszej uczelni za sponsorowanie spotkania i bardzo gościnne przyjęcie.


Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych