Galeria

Konferencja Inżynierii Biomedycznej 2018 w nowoczesnej formie. Jak mówić o nauce, żeby nas słuchali…

W dniach 26-27 października br. odbyło się trzecie już spotkanie osób związanych z kierunkiem inżynieria biomedyczna. Pierwszy raz wydarzenie to miało formę konferencji, ale konwencja student dla studenta została zachowana.

W jednym miejscu – w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej spotkały się trzy światy, które powinny ściśle z sobą współpracować -  nauka, przemysł i medycyna .

W tym roku w konferencji wzięło udział ponad 500 osób zatem Aula Magna pozostanie naszą stałą salą konferencyjną.

 Gościliśmy studentów z takich szkół jak: Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, I LO w Bydgoszczy, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute", Politechnika Białostocka , Politechnika Częstochowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska , Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szkoła Główna Handlowa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Zielonogórski, VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Fizyki UAM, Wyższa Szkoła Bankowa, ZSK Poznań.

Postawiliśmy na nowoczesną, nieszablonową formę przekazu umożliwiając interakcję- student – naukowiec- przedstawiciel przemysłu – medyk -pacjent. Sposób spojrzenia  na ten sam problem z różnych punktów widzenia okazał się niezwykle ważny.

W tym roku konferencja podzielona była na 6 bloków tematycznych. Każdy z nich poprzedzony był wykładem wprowadzającym, a po nim następował panel dyskusyjny. Publiczność miała możliwość zadawania pytań z sali, a także za pomocą facebooka.

Wydarzenie rozpoczęliśmy blokiem IMPLANTOLOGIA.

Przedstawiciel firmy 3D Center Pan dr Krzysztof Nowak wygłosił prelekcję „Druk 3D – studia przypadków”. W panelu na fotelach zasiedli: dr Krzysztof Nowak, dr inż. Wiesław Kuczko (katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji PP), dr Aleksandra Radtke (firma Nano-implant – UMK w Toruniu), lek. dent. Jakub Kwiatek – chirurg implantolog (Klinika Kwiatek), mgr inż. Karolina Byczkowska-Wojciechowska – technik dentystyczny.

Kolejny blok to BIOMECHANIKA.

Wykład wprowadzający należał do świata nauki – prof. dr hab. inż. Marek Gzik – dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej – „Wirtualne technologie w medycynie i sporcie”. Do panelu zaprosiliśmy: prof. dra hab. inż. Marka Gzika, dr n. kf. Monikę Grygorowicz (Rehasport Clinic), dra Jarosława Gabryelskiego (AWF Poznań), mgr Annę Krzyżańską – firma Technomex wraz z pacjentem współpracującym z firmą i korzystającym z egzoszkieletu Panem Mateuszem Wawrzyniakiem oraz lekarza ortopedę i jednocześnie pacjenta korzystającego z protezy nogi– lek. med. Andrzeja Nabzdyka z Wrocławia.

Ostatni blok tematyczny tego dnia to NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE.

Wysłuchaliśmy prelekcji doktorantów z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi z Zabrza Pana mgra inż. Łukasza Muchy i Pana mgra inż. Dariusza Krawczyka. Temat wystąpienia – „Robotyka w medycynie. Budowa i sterowanie robotem chirurgicznym”. Do dyskusji zaprosiliśmy: mgra inż. Łukasza Muchę, mgra inż. Dariusza Krawczyka, dra inż. Filipa Górskiego (Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji PP), dra inż. Piotra Sauera (Instytut Automatyki i Robotyki PP), mgra inż. Bartłomieja Lubiatowskiego (RSQ Technologies), mgr Dorotę Maciaszek (Remmed VR), Marcina Cieślaka (Polmedi, projekt iWound), dra inż. Wojciecha Józefowicza (MedVC).

27 października dzień rozpoczęliśmy blokiem tematycznym BIOMATERIAŁY.

Słowo wstępu należało do dra hab. inż. Witolda Walke z Politechniki Śląskiej. Mieliśmy przyjemność wysłuchania prelekcji pt:”Inżynieria powierzchni implantów tytanowych do kontaktu z krwią”. Na fotelach panelowych zasiedli: dr hab. inż. Witold Walke, dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT – Dziekan Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, dr n. med. Marek Bartkowiak – kardiochirurg z Poznania, dr Andrzej Kochman – ortopeda, BBraun Aesculap Chifa.

Drugim blokiem tematycznym tego dnia były NOWOCZESNE SALE OPERACYJNE.

Absolwent naszego wydziału i przedstawiciel firmy ALVO Medical inż. Gniewomir Gordziej zapoznał nas z tematem „Inżynieria, a higiena i ergonomia na salach chirurgii traumatologiczno-ortopedycznej”.  W dyskusji udział wzięli: inż. Gniewomir Gordziej, Maciej Cynka (BBraun International Aesculap Chifa), mgr inż. Maciej Koc (Getinge Group), mgr Anna Jakimczyk (Arjo Polska).

Wszyscy występujący podczas konferencji eksperci otrzymali pamiątkowe medale odlane na naszym wydziale dzięki uprzejmości Zakładu Odlewnictwa. Ogromne podziękowania dla dra inż. Krzysztofa Grześkowiaka.

Ostatni głos tego dnia należał do studentów BLOK STUDENCKI.

Czas na zaprezentowanie projektu – 5 minut! Do wystąpień zakwalifikowano następujące projekty :

  1. Opracowanie innowacyjnego wyrobu medycznego do zapobiegania wystąpienia zgorzeli cukrzycowej w przypadku urazów aparatu ruchu.”
  2. „Sztuczna inteligencja w medycynie. Czy komputer jest już mądrzejszy od człowieka?”
  3. „Drukowane ortezy.”
  4. „ Seeck – automatyczne wykrywanie ognisk chorób zakaźnych.”
  5.  „Samoorganizujące się micele polimerowe jako system równoczesnego dostarczania docetakselu i 17-AAG."
  6. "Interaktywna mata do rehabilitacji dzieci.”
  7. "Using of a balancing platform with biological reverse in the prosthetics of the lower extremities.” 
  8. „Multifunctional automated rehabilitation complex for patients with spinal pathology.”
  9. „The use of electroporation in the preparation of stump to prosthetics and during the exploitation of prosthetics.”

Komisja w składzie: dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dr hab. inż. Witold Walke, dr hab. inż. Olaf Ciszak, dr inż. Jakub Grabski, mgr inż., Martyna Michałowska zdecydowała:

1 miejsce -  „Interaktywna mata do rehabilitacji dzieci.” – Bartłomiej Burlaga

2 miejsce -  „Sztuczna inteligencja w medycynie. Czy komputer jest już mądrzejszy od człowieka?” – Renata Ferduła

3 miejsce -  „Seeck – automatyczne wykrywanie ognisk chorób zakaźnych.” – Bartłomiej Warzuta

Podczas całego wydarzenia publiczność miała możliwość głosowania dzięki aplikacji mentimeter .

Nagrodę publiczności otrzymał – Wojciech Karwowski za projekt „Opracowanie innowacyjnego wyrobu medycznego do zapobiegania wystąpienia zgorzeli cukrzycowej w przypadku urazów aparatu ruchu.”

Podczas całej konferencji trwały mini targi pracy związane z prezentowaną tematyką. Studenci mogli odwiedzić takie firmy jak: ALVO Medical, Arjo Polska, BBraun Aesculap Chifa, Getinge Group, Zarys International Group, RSQ Technologies, PCSS, Technomex.  Była to doskonała możliwość porozmawiania o stażu, praktyce, i ewentualnej pracy, a pracodawcy mieli możliwość pozyskania wartościowych i wykwalifikowanych absolwentów. Firmy miały możliwość nawiązania współpracy z medykami, przedstawicielami innych spółek czy naukowcami w ramach prowadzonych przez nich projektów.

Konferencję uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu absolwentki szkoły muzycznej i studentki inżynierii biomedycznej naszego wydziału – Marii Rypniewskiej.

Projekt realizowany był przez cały rok – konferencja to jego zwieńczenie. Na początku naszej pracy określamy ogólną tematykę konferencji i poszukujemy ekspertów do poszczególnych bloków. Równolegle trwa praca nad pozyskiwaniem sponsorów – bez nich przy bezpłatnej formie wydarzenia cała konferencja nie miałaby szans na powodzenie. Jest to najbardziej pracochłonna część projektu. Po ustaleniu filarów rozpoczynamy pracę nad oprawą i wszelkimi aspektami technicznymi wydarzenia.

Bez wolontariuszy i odpowiedniej promocji żadne wydarzenie nie ma szans na powodzenie! Ogromne podziękowania dla członków koła naukowego PROgressio PROmotio – to dzięki Nim wszystko okazało się możliwe do wykonania.

Podczas Konferencji Inżynierii Biomedycznej chcieliśmy udowodnić, że prowadzona na uczelniach praca naukowo-badawcza to nie tylko konieczność publikowania i „zbierania punktów”, ale przede wszystkim przyjemność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zapał i energię do myślenia o przyszłorocznej edycji dają nam słowa podziękowania od prelegentów, przedstawicieli firm i od tych, dla których wydarzenie było tworzone – „Wreszcie wiem po co studiuję inżynierię biomedyczną !” – to słowa jednej z uczestniczek, które dają nam pewność, że nasze działania mają sens…

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się to faktu, że daliśmy radę!

 

Beata Czerkas

 

Organizatorzy konferencji:

Dominika Szadkowska, Beata Czerkas, Marta Szczetyńska, Maciej Słomian,

Daria Łączna, Weronika Borowiak, Filip Rasielewski, Julia Wilczyńska, Hubert Kacprowicz, Aleksandra Sikorska, Ewa Sroczyk, Paulina Gembara, Hanna Wolna

Wolontariusze:

Justyna Rybarczyk,  Zuzanna Rybak-Burzyńska, Maria Rypniewska, Ania Młody, Martyna Owczarek Martyna Paul, Łukasz Sztuder, Hubert Giżycki, Wiktoria Michalkiewicz ,Helena Geda, Aleksandra Kobiela, Kuba Szymankiewicz, Daria Staszewska, Michał Nowakowski, Ewa Tomaszewska, Wiktoria Skalska, Maciej Gębiak , Gosia Krajewska, Tomasz Koszewski, Jakub Otworowski, Piotr Kuśmirek, Marta Lewandowska, Hugo Jammes.