Galeria

Wręczenie nagród i wyróżnień za wyróżniające się prace dyplomowe

Dnia 1 marca br. podczas Rady Wydziału dziekan wydziału wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu za wyróżniające się prace dyplomowe.

Prace dyplomowe inżynierskie:

  • I miejsce - inż. Sylwester Szymański - promotor pracy - dr hab. inż. Marek Szostak, prof. nadzw.PP - temat pracy - Projekt wraz z opracowaniem technologii wytwarzania siedzenia jednoosobowego pojazdu elektrycznego
  • II miejsce - inż. Anna Rybarczyk - promotor pracy - prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski- temat pracy - Koncepcja budowy glukometru
  • III miejsce - inż. Marcin Białek - promotor pracy - dr inż. Dominik Rybarczyk- temat pracy - Konstrukcja i sterowanie protezą dłoni z siłowym sprzężeniem zwrotnym
  • III miejsce - inż. Wojciech Szwarc - promotor pracy - dr inż. Krzysztof Mrozek - temat pracy - Konstrukcja lekkich rozkładanych noszy na potrzeby ratownictwa medycznego

Prace dyplomowe magisterskie:

  • I miejsce - mgr inż. Michał Ryś - promotor pracy - prof. dr hab. inż. Jan Żurek - temat pracy - Konstrukcja i technologia manipulatora podającego
  • II miejsce - mgr  inż. Renata Ferduła- promotor pracy - dr Tomasz Walczak- temat pracy - Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy wyników badania polisomnograficznego i wspomagania procesu diagnostycznego zaburzeń oddychania
  • III miejsce - mgr  inż. Dominika Szadkowska - promotor pracy - dr Tomasz Walczak- temat pracy - Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w diagnozowaniu chorób tarczycy