Galeria

XIII Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”

W dniach 20-23 marca 2019 roku w Będlewie odbyła się XIII Konferencja „Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki”, którą zorganizował Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej wraz z Zarządem Głównym, pod patronatem: Rektora Politechniki Poznańskiej, Dziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania.

Program konferencji objął: 25 referatów, 13 plakatów i referat specjalny o życiu i twórczości Prof. Zbigniewa Kączkowskiego.

W konferencji uczestniczyło 110 osób.