Galeria

Wirtualna Rzeczywistość i jej kolejne praktyczne zastosowanie

Enea wyłączy prąd połowie miasta …w wirtualnej rzeczywistości !

Pracownicy naszego wydziału: dr inż. Filip Górski, mgr inż. Paweł Buń, dr inż. Przemysław Zawadzki, dr inż. Wiesław Kuczko, dr inż. Radosław Wichniarek, dr inż. Damian Grajewski oraz mgr inż. Radosław Paszkiewicz wspólnie z Enea Operator oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu uruchomili projekt badawczo rozwojowy wykorzystujący technologię rzeczywistości wirtualnej. Efektem prac będzie system, który pozwoli na zwiększenie kompetencji pracowników służb technicznych Enei Operator przy zastosowaniu gogli wirtualnych. Pracownicy zostaną przeszkoleni przez specjalną aplikację VR, a oprogramowanie będzie stworzone i skonfigurowane według potrzeb Enei Operator.

Po założeniu gogli wirtualnych i specjalnych kontrolerów, elektromonter będzie poruszał się wewnątrz trójwymiarowego modelu cyfrowego, odzwierciedlającego na przykład Główny Punkt Zasilający (GPZ), bądź stację transformującą średnie napięcie na niskie (SN/nn), w taki sam sposób, jak robi to w świecie rzeczywistym. Technologia VR umożliwi służbom technicznym bezpieczne sprawdzenie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Ważną cechą wirtualnego systemu jest jego elastyczność, polegająca na wykorzystaniu skanów 3D umożliwiających rozszerzenie treści o nowe scenariusze szkoleniowe i obiekty infrastruktury. Ponadto system podczas szkolenia będzie mógł symulować nietypowe sytuacje na urządzeniach elektroenergetycznych, których służby techniczne nie mogą przećwiczyć w realnym świecie.

Wprowadzenie nowoczesnego systemu wykorzystującego technologię trójwymiarowych skanów rzeczywistych ułatwi służbom technicznym Enei Operator prace konserwacyjne i inwestycyjne. Takie działanie z pewnością przełoży się bezpośrednio na krótsze przerwy w zasilaniu dla klientów.

Projekt wdrożenia „Elastycznego systemu zwiększania kompetencji pracowników służb technicznych z zastosowaniem technik rzeczywistości wirtualnej” jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego „Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów” wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączny budżet projektu wynosi 6,4mln zł, w tym 3 mln zł dotacji i zawiera koszty badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.