Strona Koła Naukowe

Koło Naukowe Instytutu Inżynierii Materiałowej

BRANŻA – INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Zajmujemy się budową i kształtowaniem struktury materiałów konstrukcyjnych na drodze obróbki: cieplnej, plastycznej i chemicznej.
Opiekun koła – dr inż. Mikołaj Popławski

https://www.facebook.com/KNIMPL/

Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania Technologii

BRANŻA – BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
Zajmujemy się zastosowaniem  narzędzi informatycznych do projektowania procesów technologicznych, wytwarzania części maszyn i urządzeń.
Opiekun koła – dr inż. Remigiusz Łabudzki

Koło Naukowe Mechatroniki „MECHATRON”

BRANŻA – MECHATRONIKA, AUTOMATYKA, ROBOTYKA
Pogłębiamy wiedzę i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Realizujemy prace naukowo-badawcze prowadzone na wydziale. Uczestniczymy w targach i wystawach.
Opiekun koła – dr inż. Dariusz Sędziak

http://www.mechatron.put.poznan.pl/

Koło Naukowe Obróbki Skrawaniem

BRANŻA – OBRÓBKA MECHAMICZNA, CNC, TECHNOLOGIE LASEROWE, KONSTRUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, SYSTEMY CAM
Prowadzimy badania i szkolenia w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych z wykorzystaniem technologii laserowych i obrabiarek CNC. Zajmujemy się konstrukcją urządzeń i oprzyrządowania pomiarowego.
Opiekun koła – dr hab. inż. Paweł Twardowski

Koło Naukowe Odlewników

BRANŻA – ODLEWNICTWO, KOMPOZYTY ODLEWANE, RECYKLING, KONSTRUKCJE URZĄDZEŃ
Zajmujemy się odlewnictwem tradycyjnym i precyzyjnym. Wykonujemy modele i odlewy, uczestniczymy w badaniach z zakresu kompozytów odlewanych oraz prowadzimy remonty urządzeń formierskich i odlewniczych. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój technologii i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w naszej branży.
Opiekun koła – dr inż. Paweł Szymański

https://www.facebook.com/kolonaukoweodlewnikow/

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe „POLIMERY I TWORZYWA SZTUCZNE”

BRANŻA – TWORZYWA SZTUCZNE, PRZETWÓRSTWO, PROJEKTOWANIE, SYMULACJE MECHANICZNE, SYMULACJE PROCESÓW PRZETWÓRCZYCH, REOLOGIA, CHEMIA POLIMERÓW

Zajmujemy się: przetwórstwem tworzyw sztucznych, nowymi materiałami polimerowymi i kompozytami, symulacjami mechanicznymi, symulacjami procesów przetwórczych, rapid prototypingiem, zastosowaniem tworzyw w medycynie, chemią polimerów.
Opiekun koła – dr hab. inż. Karol Bula

Koło Naukowe „PRIME” – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

BRANŻA – ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Zajmujemy się nawiązywaniem i rozwijaniem współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi, prowadzeniem warsztatów, szkoleń i gier zespołowych, organizowaniem wycieczek do zakładów produkcyjnych, organizowaniem praktyk zawodowych, aktywnym udziałem i pomocą w konferencjach naukowych.
Opiekun koła – dr inż. Ewa Dostatni; mgr inż. Justyna Trojanowska

https://www.facebook.com/pg/KoloNaukowePRIME/about/

Koło Naukowe Diagnostyki i Wibroakustyki „SPECTRUM”

BRANŻA – BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
Zajmujemy się przeprowadzaniem badań z zakresu diagnostyki i wibroakustyki.
Opiekun koła – mgr inż. Bartosz Jakubek

http://neur.am.put.poznan.pl/Spectrum/kn.htm

Koło Naukowe „Techniki Wirtualne w Projektowaniu”

BRANŻA – WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ, RAPID PROTOTYPING
Zajmujemy się zagadnieniem wirtualnej rzeczywistości, jej zastosowaniem do prowadzenia szkoleń, kursów. Wykorzystaniem technik projektowania hybrydowego do poprawy jakości projektowanych wyrobów.
Opiekun koła – dr inż. Filip Górski

https://www.facebook.com/TechnikiWirtualneWProjektowaniu

Koło Naukowe Biomechaniczne Towarzystwo Studentów „Da Vinci”

BRANŻA – BIOMECHANIKA CZŁOWIEKA
Skupiamy się wokół biomechaniki narządu ruchu człowieka, mechanicznego modelowania tkanek oraz zastosowań współczesnych metod obliczeniowych w zagadnieniach biomechanicznych. Szczególnie interesują nas:
- przeciążenia  narządu ruchu oraz szerokie możliwości wykorzystania systemu BTS Smart do analizy ruchu
- badania aktywności mięśniowej i zastosowanie EMG w rehabilitacji, ergonomii oraz protetyce
- projektowanie protez, ortez oraz implantów
Opiekun koła – dr Tomasz Walczak

http://www.btsdavinci.put.poznan.pl/

Koło Naukowe PUT Koncepcja

BRANŻA - BADANIA I ROZWÓJ
Jesteśmy organizacją łączącą kreatywnych studentów Politechniki Poznańskiej z różnych kierunków i wydziałów. Przekłada się to na szerokie spektrum umiejętności, które wykorzystujemy podczas realizacji podjętych wyzwań przemysłowych, organizacyjnych oraz naukowych. Naszym głównym zainteresowaniem jest współpraca z przemysłem oraz rozwój poprzez rozwiązywanie realnych problemów.
Opiekun dr inż. Jeremiasz Koper

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-PUT-Koncepcja-1811833319057857/

 

Koło Naukowe TYTUS

BRANŻA: MECHANIKA, WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI, KONSTRUKCJA I PROJEKTOWANIE, TERMODYNAMIKA, MECHANIKA PŁYNÓW

Obiektem naszych badań jest szeroko pojęta wytrzymałość materiałów i konstrukcji z praktycznymi zastosowaniami w nauce i technice. Badamy wpływ zjawisk mechanicznych, termodynamicznych, elektromagnetycznych na właściwości wytrzymałościowe materiałów i konstrukcji. Nasz zespól to studenci różnych specjalności o różnych zainteresowaniach, których łączy współny cel - idea, przygoda, satysfakcja! Opracowujemy i analizujemy innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz współpracujemy z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorstwami różnych branż.

Opiekun: dr inż. Maciej Obst, dr Dariusz Kurpisz

https://www.facebook.com/KNTYTUS/

Koło Naukowe MATRIX

BRANŻA: KOMPOZYTY POLIMEROWE, INŻYNIERIA MATERIAŁOWA I MECHANICZNA, PRZETWÓRSTWO TWORZYW POLIMEROWYCH, BIOKOMPOZYTY, DRUK 3D

Prowadzimy prace z zakresu przetwórstwa kompozytów polimerowych, badań materiałowych oraz modyfikacji materiałów polimerowych. Istotnym celem działania koła są badania dotyczące biodegradowalnych materiałów polimerowych oraz biokompozytów, w tym materiałów stosowanych w druku 3D.

Opiekun: dr inż. Jacek Andrzejewski

Koło Naukowe PROgressio PROmotio

 

Kreujemy i dbamy o dobry wizerunek wydziału, inicjujemy i realizujemy prace mające na celu rozpowszechnianie informacji na temat oferty dydaktycznej wydziału wśród maturzystów, uczymy się autoprezentacji, współorganizujemy seminaria i konferencje wydziałowe, organizujemy i oprowadzamy po laboratoriach wydziałowych wycieczki, organizujemy akcje charytatywne, spotykamy się z przedstawicielami przemysłu celem ustalenia wzajemnych oczekiwań.

Opiekun: mgr Beata Czerkas