RW członek komisji_161204031125_jurczyk-mieczyslaw