Pracownik

dr inż. Mateusz Barczewski, adiunkt
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 315
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 647 5858

Zainteresowania zawodowe

- Reologia polimerów i kompozytów polimerowych

- Nanokompozyty polimerowe

- Wytłaczanie tworzyw sztucznych

- Modyfikacja polimerów konstrukcyjnych, mieszanin polimerowych oraz kompozytów


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
15:00 - 16:50
315, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

- Wytwarzanie i ocena właściwości nanokompozytów i kompozytów polimerowych

- Kompatybilizacja mieszanin polimerowych

- Modyfikacja polimerów termoplastycznychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 2
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 2
2019 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2019 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 0 z 1
2019 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Opracowanie kompleksowego systemu oceny stopnia degradacji polimerów biodegradowalnych w oparciu o metody spektroskopowe
2018 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wpływ hybrydyzacji napełniaczy nieorganicznych właściwości i strukturę kompozytów epoksydowych
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wpływ warunków środowiskowych w trakcie przechowywania modyfikatorów na ich efektywność oddziaływania na osnowę polipropylenową
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Zastosowanie pomiarów reologicznych do oceny stopnia degradacji recyklatów polimerowych
Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Ocena wpływu parametrów procesu prasowania oraz geometrii wyrobu na właściwości mechaniczne i strukturę laminatów na osnowie polimeru termoplastycznego
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Ocena właściwości i struktury wyprasek z polilaktydu wytworzonych przy zmiennych parametrach procesu wstępnego przygotowania materiału
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Ocena wpływu wielkości cząstek odpadowego napełniacza organicznego na właściwości mechaniczne kompozytów polietylenowych formowanych w technologii odlewania rotacyjnego
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
Wpływ parametrów procesu odlewania rotacyjnego na strukturę i jakość wyrobów wykonanych z polipropylenu