Pracownik

dr hab. inż. Roman Barczewski, adiunkt
Jednostka:
Instytut Mechaniki Stosowanej
Zakład Wibroakustyki i Biodynamiki Systemów
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 119
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2684

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
13:30 - 15:00
MC119, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 17.11.2018, godzina
13:00 - 13:45
MC119, budynek CMBiN
sobota, 19.01.2019, godzina
15:00 - 15:45
MC119, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 2 z 2
2020 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 2
2019 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 2
Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Modernizacja i stanowiska do badań łożysk tocznyvh metoda SPM
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Modernizacja stanowiska do badań łożysk tocznych metodmi WA
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Badania wibroakustyczne urządzenia mechtronicznego - siłownika elektromechanicznego
Vibroacoustic testing of a mechatronic device – electomechnical actuator
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Modernizacja stanowiska do diagnozowania przekładni pasowej
Modernization of the stand for diagnosing the belt transmission
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie prototypu systemu monitorowania i sterowania warunkami mikroklimatycznymi w miniszklarni
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie układu sterowania obrotnicą – modernizacja stanowiska do wyznaczania poziomu mocy akustycznej małogabarytowych maszyn i urządzeń
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Analiza porównawcza metod wyznaczania mudułu sprężystości drewna
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Zastosowanie procesów wibroakustycznych w diagnostyce asynchronicznych silników elektrycznych - analiza porównawcza
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie systemu diagnostycznego on-line maszyny wirnkowej - wersja sieciowa