Pracownik

dr inż. Aneta Bartkowska, adiunkt
Jednostka:
Instytut Inżynierii Materiałowej
Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 338
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3572

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 3 z 3
Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Modyfikacja warstwy chromowanej za pomocą wiązki lasera na stali narzędziowej
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wpływ mocy wiązki lasera na mikrostrukturę i wybrane właściwości warstw dyfuzyjnych B-Cr wytwarzanych na stali narzedziowej
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wpływ podłoża na mikrostrukturę i wybrane właściwości warstw zawierających bor modyfikowanych wiązką lasera
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Mikrostruktura i wybrane właściwości kompleksowych warstw B-Cr
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Mikrostruktura i wybrane właściwości kompleksowych warstw B-Ni
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wpływ parametrów laserowej obróbki cieplnej na mikrostrukturę i wybrane właściwości warstw zawierających bor i nikiel
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wpływ wybranych parametrów laserowej obróbki cieplnej na mikrostrukturę i wybrane właściwości stali 1.4550
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wpływ wybranych parametrów laserowej obróbki cieplnej na mikrostrukturę i wybrane właściwości stopu Inconel X-750
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Laserowe stopowanie proszkowej stali narzędziowej borem i molibdenem
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Laserowe stopowanie stali narzędziowej CT90 wybranymi pierwiastkami chemicznymi