Pracownik

dr hab. inż. Dorota Czarnecka - Komorowska
adiunkt
Jednostka:
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 306
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2732

Zainteresowania zawodowe

ekologia w przemyśle, recykling tworzyw sztucznych, nanokompozyty polioksymetylenu, właściwości i struktura: regranulatów, nanokompozytów


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
9:40 - 11:20
306, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 2 z 2
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Technologie przetwarzania materiałów (TPM) 1 z 1
2018 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 2 (SP2) 1 z 1
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Logistyka przedsiębiorstwa (LP) 0 z 3
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 110980 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wpływ technologii wytwarzania na właściwości kompozytów polioksymetylenu z talkiem
Influence of processing on the properties of polyoxymethylene with talc
2017 111179 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Kompozyty polioksymetylen/talk – proces wytwarzania, właściwości, zastosowanie
Polyoxymethylene/talc composites-processing, properties and application
2017 119581 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Optymalizacja procesów planowania produkcji okien z PVC w wybranym przedsiębiorstwie
Optimalization of planning process production of PVC windows
2017 111265 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
System wytwarzania kompozytów polioksymetylen/talk/silseskwioksan
Manufacturing process of polyoxymethylene/talc/silsesquioxane composites
2018 120702 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Struktura polioksymetylenu po procesie recyklingu materiałowego
Structure of polyoxymethylene after material recycling
2018 120685 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Właściwosci mechniczne regranulatu polioksymetylenu
Mechanical properties of re-granulate polyoxymetylene
2018 120799 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Kinetyka krystalizacji kompozytów polioksymetylenu z napełniaczami hybrydowymi
Crystallization kinetics of polyoxymetylene with hybride fillers
2018 121214 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 2 (SP2)
System produkcji nanokompozytów polimerowych
Production system of polymer nanocomposites