Pracownik

dr inż. Bartosz Gapiński, adiunkt
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 005
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3567

Zainteresowania zawodowe

Zakres tematyczny prac dyplomowych

Prace konstrukcyjne, obejmujące tworzenie nowych koncepcji, czujników, przyrządów, wyposażenia i oprogramowania w dziedzinie szeroko rozumianej metrologii długości i kąta.

Prace badawcze, obejmujące analizę strategii pomiarowej, niepewności pomiarów, walidację metod pomiarowych i możliwości realizacji aplikacji praktycznych. Obejmujące również badania z zakresu technik rapid prototyping – strategia i dokładność druku 3D.

Szczegółowy zakres tematyczny dla zagadnień podanych powyżej obejmuje:

- współrzędnościową technikę pomiarową stykową i bezstykową, w skali makro, mikro i nano (współrzędnościowe maszyn pomiarowe, ramiona pomiarowe, skanery pomiarowe, tomografy pomiarowe, urządzenia specjalizowane),

- czujniki optyczne, pneumatyczne, stykowe pracujące na różnych zasadach fizycznych, wykorzystanie robotów i elementów zautomatyzowanych w metrologii,

- konstrukcje i oprogramowanie wspierające działania metrologiczne,

- oprogramowanie wspierające ogólnie rozumiane aplikacje inżynierii biomedycznej.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
9:30 - 11:00
005, budynek CMBiN
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 05.10.2019, godzina
12:00 - 13:15
005, budynek CMBiN
sobota, 07.12.2019, godzina
11:30 - 13:00
005, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 1 z 1
2020 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 2 z 2
2020 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
2020 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN) 0 z 1
2020 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2019 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)

2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2019 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
0
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0
0
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
0
0
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
0
0
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Automatyzacja i nadzorowanie systemów produkcyjnych (AN)
0
0
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
0
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
0
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
--
--
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
0
0
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
--
--
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
0
0
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
0