Pracownik

dr inż. Wojciech Gęstwa
starszy wykładowca
Jednostka:
Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 340
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3573

Zainteresowania zawodowe

Badania własne oraz publikacje związane są z tematyką obejmującą możliwości kształtowania właściwości mechanicznych stali konstrukcyjnych i narzędziowych na drodze obróbki cieplnej zwykłej i cieplno-chemicznej elementów oraz modyfikacji klejów termoplastycznych wykorzystywanych do połączeń klejonych elementów z stopów żelaza lub stopów nieżelaznych.

Pierwszy obszar tematyczny prowadzony jest w ramach dwóch zadań. Jedno zadanie obejmuje kształtowanie struktury a przez nią właściwości warstwy wierzchniej na drodze procesów dyfuzyjnych lub stopowania laserowego, plazmowego lub z wykorzystaniem łuku elektrycznego. Drugie zadanie związane jest z oddziaływaniem na właściwości części maszyn i narzędzia przez zastosowanie nowych ośrodków hartowniczych, zwłaszcza z zakresu nanofluidów.

Drugi obszar tematyczny prowadzony w ramach możliwości zmian stosowanych wypełniaczy z klejami  termoplastycznymi oraz ich wpływu na własności wytrzymałościowe  tworzonych połączeń klejonych elementów z stopów żelaza i nieżelaznych


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
10:15 - 11:45
340, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 16.12.2017, godzina
9:45 - 11:15
340, budynek CMBiN
niedziela, 28.01.2018, godzina
11:30 - 13:00
340, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Tematyka prac inzynierskich i magisterskich dotyczy:

  • wpływu nanofluidów, polimerowych ośrodków chłodzących i olejów roślinnych na strukturę i właściwości użytkowe hartowanych elementów nawęglanych i azotonawęglanych;
  • możliwości nowelizacja połączeń klejonych elementów z stopów żelaza i nieżelaznych na bazie klejów termo topliwych z wypełniaczami.


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Biomedyczna (IBM) Protetyka (PR) 0 z 1
2018 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 1 z 2
2018 Stacjonarne II Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 2
2018 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 1 z 1
2018 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2018 120723 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Ośrodki chłodzące
The quenching mediums
2018 115625 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ośrodki chłodzące a wybrane własności mechaniczne elemntów utwardzanych
The quenching mediums and the some mechanical properties of hardened elements