Pracownik

dr inż. Mirosław Grzelka, starszy wykładowca
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 005
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3567

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 1
2018 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 0 z 3
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Kontrola procesów produkcyjnych .... - w trakcie ustalania.