Pracownik

mgr inż. Jan Jakubowski, specjalista
Jednostka:
Instytut Inżynierii Materiałowej
Zakład Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 328
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3577
61 665 3578