Pracownik

prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk
profesor zwyczajny
Jednostka:
Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 335
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3508

Zainteresowania zawodowe

fizykochemia ciała stałego, materiały nanokrystaliczne, energetyka wodorowa, bionanomateriały


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
7:30 - 9:40
335, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

 materiały nanokrystaliczne, energetyka wodorowa, bionanomateriały - prace badawczePrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 1 z 2
2018 Stacjonarne II Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)

2018 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 110786 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)
Hydroksyapatyt z nanostrukturą
Nanostructured hydoxyapatite
2017 110762 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)
Wpływ Mo na przemiany fazowe w stopach To-Mo z nanostrukturą
Influence of Mo content on phase transformation in nanostructured Ti-Mo alloys
2018 120697 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wpływ dodatków stopowych i mikrostruktury na wybrane właściwości stopoów magnezu
Influence of elements and microstrucure on selected properties of Mg based alloys