Pracownik

dr inż. Jeremiasz Koper
asystent
Jednostka:
Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 329
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3628

Zainteresowania zawodowe

  • Biomateriały (obróbka powierzchniowa tytanu, Mechaniczna Synteza)
  • Obróbka powierchniowa (utlenianie anodowe, osadzanie katodowe, pole magnetyczne)
  • Synteza nanomateriałów (Mechaniczna Synteza, stnteza chemiczna)
  • Projektowanie materiałowe 

Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
13:30 - 15:00
329, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 20.01.2018, godzina
11:30 - 13:00
329, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  • Inżynieria Materiałowa 
  • Inżynieria Biomedyczna 


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Biomedyczna (IBM) Protetyka (PR) 1 z 1
2018 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 2 z 2
2018 Stacjonarne II Inżynieria Biomedyczna (IBM) Inżynieria implantów i protezowania (IIP) 0 z 1
2018 Stacjonarne II Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

2017 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)

2018 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 110756 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)
Badania właściwości stopów z pamięcią kształtów NiTi
Study of properities of memory shape alloy NiTi
2018 121248 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Modyfikacja stopów NiTi dla celów biomedycznych
Modification of NiTi alloys for biomedical application
2018 120680 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
jeszcze w trakcie ustalania
??
2018 120708 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
jeszcze w trakcie ustalania
??