Pracownik

dr inż. Jeremiasz Koper, asystent
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 303
60 - 965 Poznań

Zainteresowania zawodowe

  • Biomateriały (obróbka powierzchniowa tytanu, Mechaniczna Synteza)
  • Obróbka powierchniowa (utlenianie anodowe, osadzanie katodowe, pole magnetyczne)
  • Synteza nanomateriałów (Mechaniczna Synteza, stnteza chemiczna)
  • Projektowanie materiałowe 

Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
15:10 - 16:40
303, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  • Inżynieria Materiałowa 
  • Inżynieria Biomedyczna 


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Inżynieria Biomedyczna (IBM) Protetyka (PR) 0 z 2
2019 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
2018 Stacjonarne II Inżynieria Biomedyczna (IBM) Inżynieria implantów i protezowania (IIP) 0 z 1
2018 Stacjonarne II Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)

2017 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

2017 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Protetyka (PR)
Modyfikacja stopów NiTi dla celów biomedycznych
Modification of NiTi alloys for biomedical application
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
jeszcze w trakcie ustalania
??
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
jeszcze w trakcie ustalania
??
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)
Badania właściwości stopów z pamięcią kształtów NiTi
Study of properities of memory shape alloy NiTi