Pracownik

dr inż. Dawid Kucharski
asystent
Jednostka:
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 129
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3569

Zainteresowania zawodowe

  • Laserowe systemy pomiarowe.
  • Współrzędnościowe i optyczne pomiary wielkości geometrycznych.
  • Biofizyka i aparatura medyczna.
  • Systemy operacyjne Unix i algorytmy analizy danych pomiarowych.
  • Fizyka klasyczna i mechanika kwantowa.

Więcej informacji na http://dawid.kucharski.pracownik.put.poznan.pl


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
parzyste wtorek, godzina
11:45 - 13:15
129, budynek CMBiN
nieparzyste wtorek, godzina
8:00 - 9:45
129, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  • Konstrukcje i badania laserowych układów pomiarowych.
  • Optyczne pomiary wielkości geometrycznych.
  • Ocena dokładności i powtarzalności medycznej aparatury pomiarowej.
  • Algorytmy analizy obrazów, tworzenie i optymalizacja.


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Biomedyczna (IBM) Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE) 1 z 3
2018 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 1 z 1
2018 Stacjonarne II Inżynieria Biomedyczna (IBM) Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR) 2 z 2
2018 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 2 z 2
2018 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 1 z 1
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2018 120637 Stopień I, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Budowa i eksploatacja urządzeń medycznych (BE)
Konstrukcja układu kalibrującego alkomaty
Construction of an alcohol tester calibration system
2018 122690 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza niepewności pomiarów stężenia spalin w wybranych kotłach gazowych
A measurements uncertainty analysis of an exhaust gas concentration in the selected gas boilers
2018 122848 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Metrologiczna ocena przyrostowych metod prototypowania pod względem dokładności cech geometrycznych
Metrological evaluation of an additive prototyping techniques in terms of the geometric features accuracy
2018 121230 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Statystyczna analiza interferogramów dla potrzeb metrologii optycznej
Statistical interferogram analysis for optical metrology applications
2018 115668 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Booked
Booked
2018 115660 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)
Ocena zdolności rozdzielczej interferometrycznego układu pomiarowego w badaniach tekstury powierzchni
Resolution evaluation of the interferometric measurement system in a surface texture measurements
2018 134185 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Eksperymentalna ocena rozszerzalności temperaturowej światłowodów w układzie interferometrycznym
Experimental evaluation of an optical fibers thermal expansion in an interferometric system