Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined offset: 1 w tb_megamenu_insert_tb_item() (linia 343 z /opt/webspace/dmef/public/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).
  • Notice: Undefined offset: 1 w tb_megamenu_insert_tb_item() (linia 343 z /opt/webspace/dmef/public/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.functions.inc).

Pracownik

prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko, profesor zwyczajny
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 606
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2577

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
9:30 - 11:15
606, budynek BM (z zegarem)
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
sobota, 05.10.2019, godzina
10:00 - 11:30
606, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Projektowanie procesów technologicznych

Oprzyrządowanie technologiczne

Technologia i eksploatacja narzędzi skrawających

Obróbka skrawaniem

Eksploatacja maszyn

Utrzymanie ruchu maszyn

Logistyka przedsiębiorstwa

 

 Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 0 z 3
2020 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Logistyka przedsiębiorstwa (LP) 0 z 8
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)

Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Analiza porównawcza dwóch wersji technologii wykonania części typu dźwignia
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Analiza utrzymania ruchu maszyn w wybranym przedsiębiorstwie
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie technologii wykonania części typu korpus
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt zautomatyzowanego stanowiska do spawania korpusu amortyzatora
Design of an automated station for welding the shock absorber body
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistycznej obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Analysis of logistic customer service in a selected production company
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki małego przedsiębiorstwa produkcyjnego
Analysis of logistics of a small manufacturing enterprise
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki zaopatrzenia wybranego przedsiębiorstwa branży metalowej
Analysis of supply logistics of a selected company in the metal industry
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza procesów i systemów logistycznych przedsiębiorstwa zagospodarowania odpadów
Analysis of processes and logistics systems of the waste management company
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem transportu wewnętrznego
Analysis of logistics processes in a selected company, with particular emphasis on internal transport
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Modernizacja logistyki produkcji w wybranym przedsiębiorstwie
Modernization of production logistics in a selected company
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Improving warehouse management in a selected manufacturing company
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
Modernizacja procesu produkcyjnego wybranego wyrobu
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Modelowanie wariantowe wybranych części maszyn
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Zaprojektować linię technologiczną
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Inżynieria mechaniczna
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Modernizacja technologii wykonania wybranej części maszynowej
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza porównawcza obróbki wybranych profili metodą konwencjonalną oraz z zastosowaniem wycinarki laserowej
Comparative analysis of machining of selected profiles using the conventional method and using a laser cutter
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki zaopatrzenia i dystrybucji wybranej hurtowni
Analysis of supply and distribution logistics of a selected warehouse
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Modernizacja procesów magazynowych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Modernization of warehouse processes on the example of manufacturing company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Modernizacja procesów obsługi zamówień na wybranym przykładzie
Modernization of order service processes on a selected example
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Projekt redukcji kosztów logistycznych przez przeniesienie linii produkcyjnej z zakładu A do zakładu B przedsiębiorstwa PAS
The project of reducing logistic costs by moving the production line from plant A to plant B of the PAS company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie
Improvement of warehouse management in the selected company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie logistyki transportu w wybranym przedsiębiorstwie
Improvement of transport logistics in the selected company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Wdrożenie systemu 5S w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Implementation of the 5S system in the selected production company
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Zastosowanie metod i narzędzi zarządzania jakością w usprawnieniu procesów logistycznych
Application of quality management methods and tools in improving logistics processes
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Komfort 2
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki produkcji wybranego przedsiębiorstwa
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki transportu wewnętrznego obsługującego linię produkcyjną
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Analiza logistyki zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Koncepcja gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie po zmianie lokalizacji
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Metody i narzędzia zarządzania jakością w procesach logistycznych
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Nowe rozwiązania informatyczne wspomagające utrzymanie ruchu instalacji sprężonego powietrza
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie gospodarki magazynowej w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Usprawnienie procesów logistycznych przedsiębiorstwa branży metalowej w sferze współpracy z kontrahentami
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Wdrożenie systemu 5S w magazynie przedsiębiorstwa RADER
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Logistyka przedsiębiorstwa (LP)
Zastosowanie metodyki Kaizen do doskonalenia procesów logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie