Pracownik

dr inż. Radomir Majchrowski
adiunkt
Jednostka:
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 128
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3223

Zainteresowania zawodowe

Tematyka badań:

zastosowanie termowizji aktywnej do wykrywania wad i defektów podpowierzchniowych (pęknięcia, rozwarstwienia, delaminacje, pory); wpływ ukształtowania topografii warstwy wierzchniej na współczynnik emisyjności; wykorzystanie nano i mikrometrologii topografii powierzchni do oceny nowych metod kształtowania warstwy wierzchniej – szczególnie w implantologii dentystycznej; implementacja metod numerycznych do przetwarzania i analizy danych pomiarowych w metrologii długości i kata.


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
11:30 - 13:00
128, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Prace z obszaru metrologii i systemów pomiarowych:

1) diagnosta termalna i termowizja aktywna,
2) pomiary i analiza topografii powierzchni,
3) nanometrologia.Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 2 z 2
2018 Stacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 2 z 2
2017 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP) 1 z 1
2017 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 1 z 1
2017 Niestacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 3 z 3
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)

2017 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
w trakcie ustalania
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 108233 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt uniwersalnej sztaplarki do pojemników
Design of the universal reach trucks to containers
2017 129687 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Metodyka pomiaru topografii powierzchni napawanych laserowo
2017 105283 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt stanowiska pomiarowego do oceny jakości filtrów za pomocą aktywnej termografii
The project of measurement position to assess the quality of the filters using active thermography
2017 105206 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Analiza procesu wytwarzania form wtryskowych na podstawie kontroli wymiarowo-kształtowej gotowych wyrobów
Analysis of the process of manufacturing injection molds on the basis of dimension-shape control of finished products
2017 105292 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt stanowiska pomiarowego do oceny jakości znakowania wyrobów
The project of position measurement to assess the quality of product labeling
2018 116272 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie stanowiska do nadzoru SPC
Development of the test stand to SPC monitoring
2018 122106 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
w trakcie ustalania
2018 120933 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
ustalany
2018 121017 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
ustalany