Pracownik

mgr inż. Olga Mysiukiewicz, doktorantka
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 307
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2733

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy