Pracownik

dr inż. Krzysztof Netter, starszy wykładowca
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Maszyn Technologicznych
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 631
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2039

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy
Dzień Miejsce
poniedziałek, 17.06.2019, godzina
8:15 - 11:15
631, budynek BM (z zegarem)
poniedziałek, 24.06.2019, godzina
9:45 - 11:15
631, budynek BM (z zegarem)
środa, 26.06.2019, godzina
7:30 - 9:30
631, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie.

Profil, zagadnienia prowadzonych prac dyplomowych:
– konstrukcje maszyn i urządzeń,
– modernizacje maszyn i urządzeń,
– zaawansowane modelowanie w systemach 3D,
– współczesne napędy maszyn i urządzeń,
– projektowanie konstrukcji z blach,
– maszyny i urządzenia do cięcia blach i płyt,
– konstrukcja i obróbka elementów przekładni mechanicznych,
– oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń,
Konstrukcyjne tematy własne studentów związane tematycznie ze specjalnością KMU.

Preferowany jest temat własny studenta
powiązany z zainteresowaniami studenta, jego hobby, specjalnością
lub wynikający z aktualnych potrzeb własnychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2020 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 4 z 4
2019 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 3 z 4
2019 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 3 z 3
2019 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU) 3 z 3
Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja mechanizmu rotora lekkiego śmigłowca cywilnego
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja napędu
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja układu napędowego
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja zawieszenia pojazdu terenowego
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja chwytaka dwuszczękowego
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja kowalskiej prasy hydraulicznej
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja napędu - praca wspólna (2 osoby)
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja napędu - praca wspólna (2 osoby)
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja żurawia przeładunkowego dla samochodów ciężarowych - praca wspólna (2 osoby)
2019 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja żurawia przeładunkowego dla samochodów ciężarowych - praca wspólna (2 osoby)
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Analiza możliwych rozwiązań konstrukcyjnych zespołów stołów obrotowo-uchylnych
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja mieszalnika do sypkich wyrobów spożywczych
2019 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcja zawalcarki do manometrów
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Konstrukcyjny
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Projekt stanowiska do badania sprawności przekładni mechanicznych
2019 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Konstrukcja maszyn i urządzeń (KMU)
Przebudowa pojazdu specjalnego do przewozu pojazdów samochodowych