Pracownik

dr inż. Leszek Różański, adiunkt
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 128
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3223

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
9:45 - 11:15
128, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2018 Stacjonarne II Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 1 z 1
2018 Niestacjonarne I Mechatronika (MCH) Konstrukcje Mechatroniczne (KM) 2 z 2
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

2018 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Metodyka kalibracji oraz konstrukcja stanowiska badawczego do kalibrowania krótkofalowych systemów zobrazowania termalnego
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie konstrukcji układu do zdalnego pomiaru średnicy rurek w procesie ekstruzji
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Konstrukacja stanowiska badawczego aktywnej termografii w podczerwieni
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie konstrukcji automatycznego aplikatora taśmy do złącz z materiałów ściernych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie konstrukcji kalibratora kamery FLIR A2620 sc
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie konstrukcji pozycjonera kalibratora kamer termowizyjnych I i II generacji
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie konstrukcji stanowiska do ultradźwiękowego zgrzewania zawiasów półki samochodowej
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Opracowanie koncepcji budowy stanowiska pomiarowego do wykrywania wad wykonawczych korpusów turbosprężarek
Development of a concept for the construction of a measuring station for the detection of manufacturing defects of turbocharger bodies
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Analiza porównawcza stykowych i bezstykowych metod specyfikacji geometrii wyrobu
Comparative analysis of contact and contactless methods of product geometry specifications
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Analiza porównawcza metod wykrywania defektów podpowierzchniowych za pomocą termografii dynamicznej w podczerwieni
Comparative analysis of subsurface defect detection methods using dynamic IR thermography
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Diagnostyka mszyn i systemy pomiarowe (DMiSP)
Opracowanie koncepcji budowy telemetrycznego systemu monitorowania stanu łożysk wentylatorów suszarni słodu z zastosowaniem termografii
Development of the construction concept of telemetric monitoring system the technical condition of fan bearings in a malt dryer with the use of thermography