Pracownik

dr inż. Marek Rybicki
starszy wykładowca
Jednostka:
Zakład Obróbki Skrawaniem
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 618
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2608

Zainteresowania zawodowe

1) Tendencje w obróbce ubytkowej (skrawaniem i erozyjnej)
2) Dobór narzędzi i parametrów skrawania
3) Jakość powierzchni, wydajność i trwałość ostrza w obróbce skrawaniem


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
parzyste poniedziałek, godzina
13:30 - 15:00
618, budynek BM (z zegarem)
nieparzyste czwartek, godzina
13:30 - 15:00
618, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

1) Rzeczywista chropowatość powierzchni obrobionej w różnych warunkach i jej teoretyczne prognozowanie
2) Praktyczne porównanie efektów obróbki różnymi narzędziami np. frezami z krawędziami przerywanymi i falistymi
3) Powstawanie błędów kształtu w obróbce skrawaniem i ich kompensacja metodą korekcji toru ostrza
4) Sposób realizacji i efekty frezowania ze zmiennymi parametrami skrawania na krzywoliniowej drodze posuwu
5) Dobór narzędzi, parametrów skrawania i strategii usuwania materiału w celu skrócenia czasu obróbki, lepszej jakości powierzchni i większej trwałości ostrza
6) Teoretyczny wielokryterialny dobór parametrów skrawania np. metodą programowania liniowego
7) Konstrukcja wybranych uchwytów narzędziowych i oprzyrządowania aparaturyPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 4 z 4
2017 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 2 z 2
2017 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 2 z 2
2017 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wykonanie i badanie oświetlenia LED na obiektywie mikroskopu stereoskopowego
Making and testing of LED lighting on lens of stereo microscope
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 119243 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Porównanie wybranych sposobów obróbki skrawaniem otworów przelotowych w stali konstrukcyjnej C45
Comparison of selected machining methods of through holes in the C45 constructional steel
2017 118957 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ warunków elektroerozyjnego wycinania drutem na jego efekty jakościowe i ekonomiczne
Influence of wire electrodischarge machining conditions on its quality and economics effects
2017 129285 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym i czołowym stopu Waspaloy
Machined surface roughness after peripheral and face milling of the Waspaloy alloy
2017 129425 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Dobór wymiarów przerw na ostrzach obwodowych frezów z punktu widzenia chropowatości powierzchni obrobionej
Selection of inerruptions dimensions on circumferential cutting edges of mills from the point of view of machined surface roughness
2017 105033 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wybór ostrza i ustawienia osi głowicy frezowej w procesie wykończeniowego frezowania czołowego
Selection of wedge and position of face mill axis in finish face milling process
2018 120807 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Konstrukcja i wykonanie dysz do gazowego systemu chłodzenia strefy skrawania
Construction and making of nozzles for gaseous cooling system of cutting zone
2018 120751 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Obciążenie siłowe podczas frezowania walcowego frezami o różnej geometrii ostrzy
Force load during peripheral milling by mills with various geometry of cutting edges
2018 120789 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Struktura geometryczna powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym frezami o różnej geometrii ostrzy
Machined surface texture after peripheral milling by mills with various geometry of cutting edges
2018 120832 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ parametrów skrawania na błędy kształtu i trwałość ostrza po toczeniu powierzchni przerywanej
Influence of machining parameters on form errors and tool life after turning of interrupted surface