Pracownik

dr hab. inż. Grzegorz Ślaski,
Jednostka:
rada dyscypliny z poza wydziału
Adres:
grzegorz.slaski@put.poznan.pl