Pracownik

dr hab. inż. Beata Starzyńska, adiunkt
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 306
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2741

Zainteresowania zawodowe

Inżynieria jakości, narzędzia i metody zarządzania jakością w zastosowaniach praktycznych (projektowanie dla jakości, rozwiązywanie problemów w procesach produkcyjnych, doskonalenie organizacji pracy i procesów), naukowa organizacja i zarządzanie, nowoczesne metody i techniki zarządzania, zarządzanie zorientowane na procesy, modelowanie i analiza procesów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, organizacje uczące się, zarządzanie wiedzą, koncepcje zarządzania, integracja koncepcji zarządzania.


Konsultacje


Uwaga!
Konsultacje z dnia 21.05.2018 zostały przeniesione na dzień 22.05.2018 - 13:30 do 15:00.
Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
15:00 - 16:30
306, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
niedziela, 10.06.2018, godzina
9:45 - 11:15
306, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Vide informacja o zainteresowaniach naukowych.Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
2019 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 2
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 4 z 4
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 4 z 4
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2018 116071 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Analiza skuteczności zespołów projektowych
2018 115945 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie narzędzia HLG wspierającego proces audytu
2018 111996 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Doskonalenie procesu zarządzania niezgodnościami
2018 116077 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Normowanie czasu pracy
2018 116028 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Ocena uwarunkowań zatrudniania oraz pracy zawodowej osób z niepełnosprawnością
2018 134210 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Proces wdrażania systemu zarządzania klasy ERP II z perspektywy użytkownika
2018 95687 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Rola i znaczenie kontroli jakości w łańcuchu dostaw części do szyberdachu samochodowego
2018 112857 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Zastosowanie instrumentów zarządzania jakością w procesie rozwiązywania problemów w firmie branży motoryzacyjnej