Pracownik

dr inż. Marcin Suszyński, asystent
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 639
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2251

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Pozostałe terminy

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

- modelowanie, usprawnianie i optymalizacja procesu technologicznego montażu

 ( w tym między innymi: ustalanie kolejności montażu, reorganizacja procesu technologicznego montażu,  ocena kolejności montażu, ocena i wybór sekwencji montażowych),

-  DFA (design for assembly),

- automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych,

- zastosowanie teorii grafów w procesach produkcyjnych w tym logistyce produkcji,

- wybrane zagadnienia zarządzania produkcjąPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2021 Stacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Technologia mechaniczna (TM) 0 z 2
2021 Stacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 1 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2020 Stacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
2020 Niestacjonarne I Mechanika i budowa maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 1 z 1
2020 Niestacjonarne I Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2020 Niestacjonarne II Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)

2020 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
*
2020 Stopień I, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2020 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2020 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)

2020 Stopień II, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2020 Stopień II, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
0
Wydane
Rok Opcje
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
*
*
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0
0
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
*
*
2020 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
*
*
2020 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2020 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechanika i budowa maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
*
*
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0
0
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
0
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0