Pracownik

dr inż. Marcin Suszyński
asystent
Jednostka:
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 639
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2251

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
8:30 - 10:00
639, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

- modelowanie, usprawnianie i optymalizacja procesu technologicznego montażu

 ( w tym między innymi: ustalanie kolejności montażu, reorganizacja procesu technologicznego montażu,  ocena kolejności montażu, ocena i wybór sekwencji montażowych),

-  DFA (design for assembly),

- automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych,

- zastosowanie teorii grafów w procesach produkcyjnych w tym logistyce produkcji,

- wybrane zagadnienia zarządzania produkcjąPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 2 z 3
2018 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne 1 (SP1) 1 z 1
2018 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 1 z 1
2018 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
0
2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 105098 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
2017 83053 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2017 129255 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
0
0
2017 111576 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
2017 129486 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2017 129252 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
0
2018 120748 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0
0
2018 111004 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
0
0
2018 98539 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
0
2018 121178 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne 1 (SP1)
0
0