Pracownik

dr hab. Izabela Szafraniak - Wiza
adiunkt
Jednostka:
Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 325
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3779

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
11:30 - 13:00
325, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

Otrzymywanie metodą mechanicznej syntezy nanoproszków o stukturze perowskitowej np. (La,Ca)MnO3Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 1 z 2
2018 Stacjonarne II Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Otrzymywanie metodą mechanicznej syntezy nanoproszków o strukturze perowskitowej
2018 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Otrzymywanie metodą mechanicznej syntezy nanoproszku (Na0.5Bi0.5)TiO3
Mechanochemical synthesis of (Na0.5Bi0.5)TiO3 nanopowders
2018 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)

2018 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Otrzymywanie i właściwości ceramiki piezoelektrycznej
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 110766 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)
Otrzymywanie i właściwości bezołowiowej ceramiki piezoelektrycznej na bazie (K,Na)NbO3
(K,Na)NbO3 - based lead-free piezoceramics obtained from mechanically activated nanopowder
2017 110770 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Nanomateriały (NA)
Struktura i właściwości ferroelektryczne ceramiki BFN
The structure and ferroelectric properties of BFN ceramics
2018 120732 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Otrzymywanie metodą mechanicznej syntezy nanoproszku (K0.5Bi0.5)TiO3
Mechanochemical synthesis of (K0.5Bi0.5)TiO3 nanopowders