Pracownik

dr hab. inż. Marek Szostak
profesor nadzwyczajny PP
Jednostka:
Zakład Tworzyw Sztucznych
Adres:
budynek CMBiN
ul. Jana Pawła II 24, pokój 309
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2776

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
11:15 - 13:15
309, budynek CMBiN
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 21.10.2017, godzina
10:30 - 11:30
309, budynek CMBiN
sobota, 25.11.2017, godzina
12:00 - 13:30
309, budynek CMBiN

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Inżynieria Materiałowa (IM) Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS) 4 z 4
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria przemysłowa (IP) 1 z 1
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 2 z 2
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Systemy produkcyjne (SP) 0 z 4
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)

2017 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)

2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
WADY WYPRASEK WTRYSKOWYCH I ICH PRZYCZYNY
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 118830 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Metody otrzymywania kompozytów polimerowych ze szczególnym uwzględnieniem kompozytów WPC
Production methods of polymer composites with main attention to Wood Polymer
2017 110797 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Dobór materiału polimerowego na płyty drogowe
Polimeric material for road plates
2017 110758 Stopień II, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Wytwarzanie kompozytów elastomerów termoplastycznych z gumą jako metoda recyklingu opon samochodowych
Manufacturing of termoplastic elastomers – rubber composites as a methods of tyres recycling
2017 110759 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologie przetwarzania materiałów (TPM)
Wtryskiwane kompozyty polipropylenu z łuską gryczaną modyfikowaną bezwodnikiem maleinowym
Injection moulded polypropylene composites with buckwheat husk modified by maleic anhydrite
2017 107284 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Przetwórstwo tworzyw szucznych z napełniaczami naturalnymi i mineralnymi
Processing of polymeric materials with natural and mineral fillers
2017 111339 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Recykling sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego
Recycling of electronics and electronic products
2018 120709 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Badania starzeniowe wyrobów z poliamidu 6
Aging of PA6 products
2018 120733 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Modyfikacja tworzyw sztucznych napełniaczami naturalnymi
Modyfication of polymers by natural fillers
2018 120720 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Przetwórstwo modyfikowanych poliestrów
Processing of modified poliesters
2018 120712 Stopień I, Inżynieria Materiałowa (IM), Materiały metalowe i tworzywa sztuczne (MMTS)
Recykling uniepalnianych tworzyw sztucznych
Recycling of plastics with flame retardants
2018 120885 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
Wpływ parametrów wtryskiwania na jakość wyrobów poliamidowych
Influence of processing parameters on properties of polyamide products
2018 104981 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Specjalne technologie wtryskiwania
2018 115917 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Systemy produkcyjne (SP)
Wpływ parametrów procesu technologicznego na jakość wyrobów wtryskiwanych