Pracownik

dr hab. inż. Rafał Talar
starszy wykładowca
Jednostka:
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 607
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2552

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
17:00 - 18:30
607, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

- procesy technologiczne obróbki (CAM, opytmalizacja, narzędzia, oprzyrządowanie technologiczne)

- przekładnie  (konstrukcja, technologia)

- tribologia inżynierska / eksploatacja maszyn i urządzeń

- projektowanie aplikacji LabView (testowanie, pomiary, symulacje, sterowanie)Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 4 z 4
2018 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2018 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2018 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 105158 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt urządzenia zabezpieczającego materiał organiczny przed dostępem powietrza
2017 129219 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza porównawcza technologii obróbki części maszyn z zastosowaniem CAM
Comparative analysis of the parts machining technology with CAM
2017 81347 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza porównawcza technologii osiowosymetrycznych części maszyn
Comparative analysis rotor technology of axisymmetric machine parts
2017 1051300 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Konstrukcja siłowni wiatrowej małej mocy
The design of low-power wind turbine
2017 104883 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt i technologia części prasy przeznaczonej do zastosowania w tomografie przemysłowym
Design and technology of the press for the application an industrial CT
2017 100380 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt i technologia modułu obrotowego do ploterów drukujących
Design and technology of the rotative module for the printing plotter
2017 111040 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Metodyka pomiaru rozkładu ciśnienia w łożysku ślizgowym
2017 105072 Stopień II, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt automatycznego uchwytu obróbkowego
Design of automatic claping rig
2018 120797 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt agregatu do rekultywacji użytków zielonych
2018 120776 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt agregatu do rekultywacji użytków zielonych
2018 120770 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt i analiza eksploatacji układu zadawania obciążenia w symulatorze stawu biodrowego
2018 100762 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Technologia kanału dolotowego o zmniejszonym oporze arerodynamicznym