Pracownik

dr hab. inż. Rafał Talar, starszy wykładowca
Jednostka:
Instytut Technologii Mechanicznej
Zakład Projektowania Technologii
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 607
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2552

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste środa, godzina
17:00 - 20:00
607, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne
Dzień Miejsce
sobota, 26.05.2018, godzina
15:00 - 18:00
607, budynek BM (z zegarem)

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

- procesy technologiczne obróbki (CAM, opytmalizacja, narzędzia, oprzyrządowanie technologiczne)

- przekładnie  (konstrukcja, technologia)

- tribologia inżynierska / eksploatacja maszyn i urządzeń

- projektowanie aplikacji LabView (testowanie, pomiary, symulacje, sterowanie)Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 0 z 2
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2018 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2018 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 2
2018 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień I, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)

2017 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt agregatu do rekultywacji użytków zielonych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt agregatu do rekultywacji użytków zielonych
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt i analiza eksploatacji układu zadawania obciążenia w symulatorze stawu biodrowego
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Technologia kanału dolotowego o zmniejszonym oporze arerodynamicznym
2017 Stopień I, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt urządzenia zabezpieczającego materiał organiczny przed dostępem powietrza
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza porównawcza technologii obróbki części maszyn z zastosowaniem CAM
Comparative analysis of the parts machining technology with CAM
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza porównawcza technologii osiowosymetrycznych części maszyn
Comparative analysis rotor technology of axisymmetric machine parts
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Konstrukcja siłowni wiatrowej małej mocy
The design of low-power wind turbine
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt i technologia części prasy przeznaczonej do zastosowania w tomografie przemysłowym
Design and technology of the press for the application an industrial CT
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Projekt i technologia modułu obrotowego do ploterów drukujących
Design and technology of the rotative module for the printing plotter
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Metodyka pomiaru rozkładu ciśnienia w łożysku ślizgowym
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Mechatronika (MCH), Konstrukcje Mechatroniczne (KM)
Projekt automatycznego uchwytu obróbkowego
Design of automatic claping rig