Pracownik

dr hab. inż. Paweł Twardowski
profesor nadzwyczajny PP
Jednostka:
Zakład Obróbki Skrawaniem
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 619
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2851

Zainteresowania zawodowe

Specjalizuje się w dynamice oraz monitorowaniu i nadzorowanie procesu skrawania, a w szczególności w zagadnieniach monitorowania stanu ostrzy skrawających stosując metody pośrednie takie jak pomiar siły skrawania, przyspieszeń drgań czy emisji akustycznej. W ostatnim czasie koncentruje się na tematyce obróbki z dużymi prędkościami (HSM), a w szczególności stabilnością procesu skrawania.

 


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste czwartek, godzina
9:30 - 11:00
619, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 4 z 4
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria przemysłowa (IP) 2 z 2
2018 Stacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 3
2018 Niestacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Inżynieria mechaniczna (IMe) 0 z 5
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)

2017 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza wpływu parametrów skrawania na chropowatość powierzchni obrobionej podczas frezowania kompozytu aluminiowo ceramicznego
The analysis of the cutting parameters' effect on the surface roughness formed during milling of metal matrix composite
Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 118930 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena skrawalności stali kwasoodpornej
Machinability analysis of stainless steel
2017 119532 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Porównanie efektów toczenia stali zahartowanej ze szlifowaniem
Comparison of the effects of turning hardened steel with grinding
2017 119671 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Wpływ parametrów frezowania na dokładność obróbki podczas frezowania kompozytu aluminiowo ceramicznego
The effect of cutting parameters on the milling accuracy of metal matrix composite
2017 95954 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza przemieszczeń podczas frezowania frezami kulistymi zahartowanych stali
The analysis of displacements during ball end milling of hardened steel
2017 105104 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Analiza trwałości ostrzy dla frezów regenerowanych
The analysis of tool life cutting edges for regeneration end mills
2017 129487 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena skrawalności gwintowników z różnymi powłokami przeciwzuzyciowymi
The evaluation of cutting performance of taps equipped with various coatings
2017 129355 Stopień II, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
Ocena skrawalności stali nierdzewnej
The evaluation of machinability of stainless steel
2018 120757 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
W trakcie uzgadniania
W trakcie uzgadniania
2018 120845 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
W trakcie uzgodnień
W trakcie uzgodnień
2018 120829 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
W trakcie uzgodnień1
W trakcie uzgodnień1
2018 120764 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria mechaniczna (IMe)
W trakcie uzgodnienia
W trakcie uzgodnienia
2018 120765 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
W trakcie uzgadniania
W trakcie uzgadniania
2018 120775 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Inżynieria przemysłowa (IP)
W trakcie uzgadniania
W trakcie uzgadniania