Pracownik

Józef Ulatowski, mistrz
Jednostka:
Instytut Inżynierii Materiałowej
Zakład Nanomateriałów Funkcjonalnych
Adres:
budynek B3, laboratorium spawalnictwa
pl. M. Skodowskiej - Curie 5
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 3565