Pracownik

dr hab. inż. Anita Uściłowska, adiunkt
Jednostka:
Instytut Technologii Materiałów
Zakład Obróbki Plastycznej
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 644
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2265

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste piątek, godzina
10:00 - 11:30
644, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowychPrace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Technologia przetwarzania materiałów (TPM) 1 z 1
2019 Stacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 1 z 4
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
2018 Niestacjonarne I Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)

2018 Stopień I, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
tytul pracy
Wydane
Rok Opcje
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Technologia przetwarzania materiałów (TPM)
Symulacje komputerowe wybranego procesu obróbki plastycznej
2019 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie systemow klasy MRP w wybranym przesiebiorstwie
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie kontroli jakości wytwarzania akumulatorów w wybranym przedsiębiorstwie
2018 Stopień I, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie kontroli jakości wytwarzania wybranych detali w technologii wycinania laserowego
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie zadządzania zasobami materiałowymi w oparciu o system MRP
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie systemu ERP do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie
Implementation of ERP system for human resources management in chosen company
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie zasad 5s w wybranej hali parku maszynowego
Implementation of 5s rules in chosen machine park hall.
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie zasad 5s w wybranej hali parku maszynowego
Implementation of 5s rules in chosen machine park hall.
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zasady Lean Manufacturing implementacja w wybranym przesiębiorstwie
Principles of Lean Manufacturing - implementation is chosen company
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Założenia dla efektywnego wdrożenia i utrzymania 6S jako podstawowej praktyki Lean Manufacturing w wybranym przedsiębiorstwie
Assumptions for effective applying and continuation of 6S as a basic practice of Lean Manufacturing in chosen company
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
wdrożenie nowej linii produkcyjnej dla leku w przedsiębiorstwie farmaceutycznym.
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Informatyzacja w logistyce przesiębiorstw
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Komputerowe wspomaganie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w wybranym przedsiębiorstwie
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
projekt systemu zarządzania informacjami
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Zastosowanie narzędzi informatyczych w zarządaniu produkcją