Pracownik

dr inż. Przemysław Zawadzki
asystent
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 105
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2708

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste poniedziałek, godzina
11:45 - 13:15
105, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  • projektowanie w systemach CAD/CAM/CAE
  • projektowanie oparte na wiedzy - systemy klasy KBE
  • szybkie wytwarzanie prototypów - techniki przyrostowe
  • techniki wirtualnej i rozszerzonej rzeczywsitości w pracach inżynierskich
  • inteligentna fabryka - rozwiązania wspierające procesy produkcyjne 


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2018 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 4 z 4
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 2
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 0 z 1
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2017 Stopień II, Inżynieria Biomedyczna (IBM), Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne (UMR)

Wydane
Rok Numer albumu Opcje
2017 102495 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Elimiacja błędów w projektach drzwi poprzez budowę autogenerujacego modelu CAD
Elimination of doors design flaws by use of generative CAD model
2017 105314 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Implementacja założeń koncepcji Przemysł 4.0 w technicznym przygotowaniu produkcji wyrobów wariantowych
Implementation of the Industry 4.0 concept in production preparation proces for variant products
2017 111217 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Modernizacja stanowiska produkcyjnego z zastosowaniem pomocy technicznej dla osób niewidomych
Modernization of production workplace for blind person with technical assistance
2017 79491 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie prototypu uchwytu stołowego dla aerografu przy zastosowaniu technik przyrostowych
Prototyping of airbrush table holder using additive manufacturing technologies
2017 110511 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
System automatycznej identyfikacji stanu materiałów i wyrobów gotowych
Automated identifiaction system for production material and finished products
2018 120749 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Budowa parametrycznych modeli CAD do automatyzacji wariantowania rozwiązań konstrukcyjnych
Parametric CAD models for automated construction variant design
2018 120848 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Opracowanie dokumentacji technicznej elementów linii technologicznej
Development of technical documentation of technological line elements
2018 120861 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
System automatycznego projektowania przenośników transportowych
Automated system for transport conveyor design
2018 123213 Stopień I, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Zastosowanie narzędzi inżynierii wiedzy do budowy autogenerującego modelu CAD
Generative CAD model preparation using knowledge engineering tools