Pracownik

dr inż. Przemysław Zawadzki, asystent
Jednostka:
Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Adres:
budynek BM (z zegarem)
ul. Piotrowo 3, pokój 105
60 - 965 Poznań
Telefon:
61 665 2708

Zainteresowania zawodowe


Konsultacje


Studia stacjonarne
Tygodnie Dzień Miejsce
nieparzyste i parzyste wtorek, godzina
8:00 - 9:30
105, budynek BM (z zegarem)
Studia niestacjonarne

Profil prowadzonych pracy dyplomowych

  • projektowanie w systemach CAD/CAM/CAE
  • projektowanie oparte na wiedzy - systemy klasy KBE
  • szybkie wytwarzanie prototypów - techniki przyrostowe
  • techniki wirtualnej i rozszerzonej rzeczywsitości w pracach inżynierskich
  • inteligentna fabryka - rozwiązania wspierające procesy produkcyjne 


Prace dyplomowe

Limity
Rok Tryb Stopień Kierunek Specjalność Miejsca zajęte
2019 Stacjonarne I Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM) Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW) 0 z 4
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 2 z 2
2018 Stacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 1 z 2
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Informatyzacja produkcji (IPR) 1 z 1
2018 Niestacjonarne II Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) Zarządzanie jakością (ZJ) 0 z 2
Propozycje
Rok Opcje
2018 Stopień II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)

Wydane
Rok Opcje
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Analiza porównawcza wybranych systemów CAD w procesie budowy autogenerującego modelu przenośnika
Comparative analysis of selected CAD systems in the process of building a generative CAD conveyor model
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Automatyzacja budowy modelu CAD zabudowy wnętrza autobusu
Automation of building the CAD model of the bus interior
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Automatyzacja budowy modelu CAD zabudowy wnętrza autobusu
Automation of building the CAD model of the bus interior
2018 Stopień I, s. Stacjonarne, Mechanika i Budowa Maszyn (MIBM), Informatyzacja i robotyzacja wytwarzania (IRW)
Sposób szybkiego przygotowania dokumetnacji CAD dla wyrobów wariantowych
The method of quick preparation of CAD documentation for variant products
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Adaptacja techniki rzeczywistości rozszerzonej w procesie produkcyjnym
Adaptation of augmented reality technique in the production process
2018 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Automatyzacja projektowania procesów technologicznych w obszarze wytwarzania rur i profili metalowych
Automation of technological process design in the field of production of metal pipes and profiles
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Koncepcja wspomagania procesu projektowania adapterów siedzeń do pojazdów komunikacji miejskiej
Idea of supporting the design process of seat adapters for public transport vehicles
2018 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Zarządzanie jakością (ZJ)
Ocena jakości procesu projektowania w systemie CAD
Evaluation of the quality of the design process in the CAD system
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Elimiacja błędów w projektach drzwi poprzez budowę autogenerujacego modelu CAD
Elimination of doors design flaws by use of generative CAD model
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Implementacja założeń koncepcji Przemysł 4.0 w technicznym przygotowaniu produkcji wyrobów wariantowych
Implementation of the Industry 4.0 concept in production preparation proces for variant products
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Modernizacja stanowiska produkcyjnego z zastosowaniem pomocy technicznej dla osób niewidomych
Modernization of production workplace for blind person with technical assistance
2017 Stopień II, s. Niestacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
Opracowanie prototypu uchwytu stołowego dla aerografu przy zastosowaniu technik przyrostowych
Prototyping of airbrush table holder using additive manufacturing technologies
2017 Stopień II, s. Stacjonarne, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP), Informatyzacja produkcji (IPR)
System automatycznej identyfikacji stanu materiałów i wyrobów gotowych
Automated identifiaction system for production material and finished products